Kontakti un apmeklējums

Kāds ir Latvijas Universitātes Muzeja darba laiks?

Latvijas Universitātes Muzeja apmeklējums ir jāsakaņo ar attiecīgo kolekciju darbiniekiem, tad arī iespējams vienoties par abām pusēm piemērotu apmeklējuma laiku. Pieteikt apmeklējumu var izmantojot e-pastu vai zvanot darba dienās no plkst. 10.00 -16.00.

Kā atrast Latvijas Universitātes Muzeju?

Latvijas Universitātes Muzeja kolekcijas atrodas Rīgā, Raiņa bulvārī 19, Kronvalda bulvāri 4 un Jelgavas ielā 3. Interesējošo kolekciju adreses un kontaktus atradīsies šeit.

Kur var apskatīt Latvijas Universitātes Muzeja ekspozīciju?

Latvijas Universitātes muzeja kolekciju ekspozīcijas atrodas Rīgā, Raiņa bulvārī 19, Kronvalda bulvāri 4 un Jelgavas ielā 3. Ekspozīciju apmeklējums iepriekš jāsakaņo ar attiecīgo kolekciju darbiniekiem.

Kā pieteikties Latvijas Universitātes Muzeja ekskursijai vai nodarbībai?

Pie katras Latvijas Universitātes Muzeja piedāvātās ekskursijas vai nodarbības ir norādīts e-pasts un/vai tālruņa numurs, kur tai var pieteikties. Tāpat pieteikties iespējams, aizpildot ekskursijas/nodarbības pieteikuma formu.

Cik maksā ieejas biļete?

Ekskursijas apmeklējuma maksa pieaugušajiem ir 3 EUR, maksa ar atlaidi pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem, studentiem, pensionāriem - 2 EUR.

Tematiskas nodarbības apmeklējuma maksa pieaugušajiem ir 4 EUR, maksa ar atlaidi pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem, studentiem, pensionāriem - 3 EUR.

No maksas atbrīvotas šādas apmeklētāju kategorijas:

  • LU studenti, mācībspēki, darbinieki un seniori;
  • LU viesi;
  • pirmsskolas vecuma bērni, kas apmeklē muzeju vecāku pavadībā;
  • bāreņi vai bez vecāku apgādības palikušie bērni (uzrādot apliecību);
  • bērni līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personas ar I grupas invaliditāti (uzrādot apliecību) un viena persona, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti;
  • grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājs vai pedagogs;
  • Latvijas muzeju darbinieki (uzrādot apliecību);
  • muzeja apmeklētāji ikgadējo starptautisko akciju “Muzeju nakts” un “Zinātnieku nakts” ietvaros.

Citu pakalpojumu cenas meklējiet Latvijas Universitātes Muzeja maksas pakalpojumu cenrādī.

Vai Latvijas Universitātes Muzejam ir lapas sociālajos tīklos?

Latvijas Universitātes Muzejam ir lapas sociālajos tīklos Facebook, Twitter, Instagram un Youtube.

 

Muzeja krājums

Kas glabājas Latvijas Universitātes Muzeja krājumā?

Ikviens interesents var ne tikai iepazīties ar Latvijas Universitātes Muzeja krājumu ekskursiju un tematisko nodarbību formātā, bet arī izmantot to savām pētnieciskajām interesēm.

Botānikas un mikoloģijas kolekciju krājumā glabājas Latvijas Universitātes herbārijs un citi ar botāniku, mikoloģiju, to izpēti un pētniekiem saistīti materiāli.

Cilvēka patoloģijas kolekcijā glabājas patoloģiski izmainītu cilvēka orgānu makropreparāti, mikropreparāti, patoloģiski izmainītu orgānu mulāžas un plakāti.

Frīdriha Candera un Latvijas astronomijas kolekcijās glabājas Frīdriha Candera mantojums, Laika dienesta instrumenti, Latvijas astronomijas vēstures arhīvs, meteorītu kolekcija un citi ar Visumu un astronomiju saistīti materiāli.

Ģeoloģijas kolekcijās glabājas materiāli par Latvijas ģeoloģiju, ieži un dzīvo organismu pārakmeņojumi, liecības par ģeoloģiskās izpētes vēsturi un Latvijas Universitātes lomu tajā.

LU Vēstures kolekciju krājumā glabājas vēsturiski artefakti par LU vēsturi.

Zooloģijas kolekcijās glabājas dažādu dzīvnieku grupu (sūkļu, koraļļu, gliemju, adatādaiņu, kukaiņu, zirnekļveidīgo, vēžveidīgo, zivju, abinieku, rāpuļu, putnu, zīdītāju) eksponāti un liecības par zooloģijas izpēti Latvijā.

Latvijas Ķīmijas vēstures muzejā (LU un RTU sadarbības rezultāts) glabājas priekšmeti, kas saistīti ar ķīmijas nozari, pētniecību un rūpniecību Latvijas teritorijā un latviešu ķīmiķiem ārzemēs.

 

Pētniecība

Kā var saskaņot laiku pētnieciskajam darbam ar Latvijas Universitātes Muzeja krājumu?

Laiku var saskaņot, sazinoties ar kādu no muzeja speciālistiem no attiecīgās LU Muzeja kolekcijas un vienojoties par apmeklējumu.

Kā var iepazīties ar ģeoloģisko un zooloģisko fondu materiāliem?

Iepriekš jāsazinās ar attiecīgās kolekcijas krājuma glabātāju. Ģeoloģiskos fondus pārzina Māris Rudzītis (maris.rudzitis@lu.lv) un Vija Hodireva (vija.hodireva@lu.lv), zooloģiskos - Māris Rudzītis (maris.rudzitis@lu.lv) un Mudīte Rudzīte (mudite.rudzite@lu.lv).

Vai ir iespēja muzejā izmantot ģeoloģiskos pētniecības rīkus?

Muzejā pieejamas rokas lupas, binokulārā lupa, mikroskops, piederumi minerālu cietības noteikšanai, rokasgrāmatas. Muzeja darbinieki var konsultēt, palīdzēt identificēt atradumus. 

Kur var iegū reaģentus ģeoloģiskajiem eksperimentiem mājās, piemēram, sālsskābes šķīdumu, kristālu audzēšanas izejvielas u. tml.?

Iespējas iegādāties kristālu audzēšanas komplektu meklējamas internetā. Dažādus ķīmiskus reaģentus Latvijā piedāvā, piemēram, ķīmijas sabiedrība ENOLA.

Kādas ir atrasto meteorītu esības pārbaudes iespējas?

Ko darīt, ja jums šķiet, ka esat atradis meteorītu un gribat pārbaudīt tā patiesumu? Vispirms noskaldiet mazu gabaliņu, tad nofotografējiet lūzuma vietu. Atsūtiet attēlu Latvijas Universitātes Muzeja ekspertam Ilgonim Vilkam (ilgonis.vilks@lu.lv), par tālākajiem soļiem vienosieties ar viņu.

 

Muzeja materiāli tīmeklī

Kur var iepazīties ar Latvijas Universitātes Muzeja darbinieku pētnieciskā darba rezultātiem?

Ar Latvijas Universitātes Muzeja darbinieku pētnieciskā darba rezultātiem var iepazīties muzeja vietnes rubrikās Mēneša priekšmets, Neaizmirstamās biogrāfijas, Zem lupas un LU simtgades atklājumi, konferenču un semināru sadaļā, Latvijas Universitātes Rakstu sērijā „Zinātņu vēsture un muzejniecība”, pasākumu ciklā Sarunas muzejā, grāmatu sērijā Muzeja sērija un Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijā.

Kur var uzzināt par Latvijas Universitātes Muzeja veidotajām izstādēm?

Latvijas Universitātes Muzeja veidotās virtuālās izstādes aplūkojamas šeit. Par fiziskajām izstādēm informējam vietnes ziņu sadaļā un sociālajos tīklos - Facebook un Twitter.

Kur var iepazīties ar Latvijas Universitātes Muzeja digitālajiem materiāliem?

Latvijas Universitātes Muzeja veidotās virtuālās izstādes aplūkojamas šeit. Citi muzeja digitalizētie materiāli pieejami Latvijas Universitātes e-resursu repozitorijā