Ziņas

Latvijas Universitātes Astronomiskais tornis. Foto: Toms Grīnbergs

Latvijas Universitātes Astronomiskajā tornī sākas demonstrējumu sezona

Zinātnieku nakts LU Muzejā

LU Muzejs aicina uz aizraujošu lekciju Zinātnieku naktī

Candera muzeja viesu grāmatas vāks un titullapa

Virtuālā izstāde "Frīdriha Candera memoriālā muzeja viesu grāmata"

Kraukļa klintis un to pētnieki. Foto: Ģirts Stinkulis

Aicinām uz pasākumu Latvijas 2022. gada ģeovietā - Daugavas krastā pie Kraukļa klintīm

Pie Gunāra Gulbja kapa. No kreisās: Ē. Lanka, lektore; A. Krūze, prof. emer.; Z. Anspoka, prof.; E. Stikute, doc. Foto: J. Vikšers

Godinām bijušo kolēģu piemiņu

Candera muzeja viesu grāmatas vāks un titullapa

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Candera muzeja viesu grāmata

ZEM LUPAS. Polarogrāfijas iekārtas

Frīdrihs Canders darbā mājas dārzā. Attēls no Latvijas Universitātes Muzeja krājuma

NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Frīdrihs Canders Rīgā

Aleksandra Zāmeļa dzimšanas dienas rīts - virtuālās izstādes atklāšana