Ziņas

Pasākuma klausītāji. Foto: Sarmīte Livdāne.

Zvaigžņu globusam veltīta diskusija

LU Muzeja aktivitātes festivālā L-Universs

Auseklis Veģis. 1928. gads. Foto no studentu apliecības. LVVA. 7427.f., 1. apr., 6592. l., 59. lp.

NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Auseklis Veģis zinātnei un tēvzemei

LU Muzeja uzaicinājums dalībai konferencē

ZEM LUPAS. Latvijas Universitātes docenta Friča Gulbja Latvijas Centrālās padomes nozīmīte

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. LU docenta Friča Gulbja Triju Zvaigžņu ordenis

ZEM LUPAS. Aleksandra Villerta zinātņu kandidāta darbs “Ješa ezera salu flora”

Sistematizēts diapozitīvu krājums. Foto: LU Muzejs

Saņemts finansējums stikla diapozitīvu digitalizēšanai

Foto: LU Muzejs

Pabeigta Latvijas lielākā Zvaigžņu globusa restaurācija