Ziņas

ZEM LUPAS. Latvijas Universitātes docenta Friča Gulbja Latvijas Centrālās padomes nozīmīte

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. LU docenta Friča Gulbja Triju Zvaigžņu ordenis

ZEM LUPAS. Aleksandra Villerta zinātņu kandidāta darbs “Ješa ezera salu flora”

Sistematizēts diapozitīvu krājums. Foto: LU Muzejs

Saņemts finansējums stikla diapozitīvu digitalizēšanai

Foto: LU Muzejs

Pabeigta Latvijas lielākā Zvaigžņu globusa restaurācija

Zemes mākslīgo pavadoņu novērotāju grupa, 1958. gads. Vidū Valerians Šmēlings. Foto: LU Muzeja arhīvs

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Zemes mākslīgo pavadoņu novērošanas stacijas dežūru žurnāls Nr. 1, 1957–1958

Photo Credit: Colleen Quinnell/The Old Farmer's Almanac

Debess vērotājiem novembrī

ZEM LUPAS. Zelmāra Lancmaņa piemiņas lietas LU Muzejā

LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes vācbaltiešu meteoroloģijas profesors Rūdolfs Meijers. Foto: no LU Muzeja krājuma

NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Rūdolfs Meijers – profesors un sabiedriskais darbinieks