Ziņas

Lielākais krama - ahāta veidojums Daugavas svītas dolomītos (eksponēta daļa no parauga). Atsegums "Lace Sunset", Ogres novads. D. Vorobjovs 2022. Foto: V. Hodireva

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Silicīta veidojums Latvijas devona dolomītos

LU fonda stipendiātu brīvprātīgais darbs LU Muzejā

Barikādes pie Doma baznīcas 1991.g. janvārī. Foto: no Kaspara Markusa Molla personīgā arhīva

LU Muzejs aicina orientēties pa Barikāžu notikumu vietām Rīgā

Globusa restaurācija. Foto: Sarmīte Balode

Zvaigžņu globusa restaurācija: norise un izaicinājumi

Studentu karcerī atrastās sērkociņu un papirosu kastītes. LU Muzeja krājums. Foto: K. M. Molls

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Studentu karcera laika kapsulas

ZEM LUPAS. Par Latvijas Universitātes tapšanu 1919. gada septembra preses publikācijās

ZEM LUPAS. Saulespuķu lauka meteorīts Migejs

Latvijas ģeofizikālās izpētes ekspedīcija 1939.g. Foto: V. Murevskis

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. V. Murevska fotogrāfiju albumi LU Muzejā

NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Pēteris Čevers - no LU studenta līdz nacionālajam partizānam