Ziņas

Foto: Sarmīte Livdāne

LU Muzeja speciālistu ikdienu iepazīst seši ēnotāji

Devona vecuma sārtais marmorveida dolmīts ar lieliem kalcīta kristāliem un gliemežu fosīlijām. Ievākts Saulkalnē. LUM nodevusi M. Zosāre 2010. gadā. Foto: V. Hodireva

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Apdares marmorveida dolomīts

Zinātņu vēstures un muzeoloģijas sekcijas sēde: Krājums kā Latvijas Universitātes vēstures izpētes avots un rezultāts

Paneļdiskusijas dalībnieki (no kreisās): Rūdolfs Rubenis, Jānis Pleps, Uldis Neiburgs, Kristīne Beķere un Leons Podbrezskis (Foto: Sarmīte Livdāne)

Notikusi paneļdiskusija “Latvijas Centrālā padome un tās saikne ar Latvijas Universitāti”

ZEM LUPAS. Augustinovka – otrais lielākais Ukrainas meteorīts

L. Āboliņa vēstules aploksne (Foto: LU Muzeja krājums)

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Leona Āboliņa 1919. g. vēstule

Paneļdiskusija “Latvijas Centrālā padome un tās saikne ar Latvijas Universitāti”

ZEM LUPAS. Fotoliecības par profesora Konstantīna Čakstes piemiņas plāksnes atklāšanu Latvijas Universitātes Mazajā aulā

Pasākuma klausītāji. Foto: Sarmīte Livdāne.

Zvaigžņu globusam veltīta diskusija