Raiņa bulvāris 19 (kā nokļūt?):

Frīdriha Candera un Latvijas astronomijas kolekcija - 412. telpa

LU Vēstures kolekcijas - 406.,409. un 411. telpas

Kronvalda bulvāris 4 (kā nokļūt?):

Botānikas un mikoloģijas kolekcijas - 122. telpa

Ģeoloģijas kolekcijas - 322. telpa

Zooloģijas kolekcijas - 422. telpa

Jelgavas iela 3 (kā nokļūt?):

Cilvēka patoloģijas kolekcija - 102. telpa

Latvijas Universitātes Muzejs: muzejs@lu.lv

   Direktore Iveta Gudakovska, Dr. paed. iveta.gudakovska@lu.lv

Botānikas un mikoloģijas kolekcijas:

   Krājuma glabātāja Daiga Jamonte, Bc. hist. daiga.jamonte@lu.lv

Cilvēka patoloģijas kolekcija:

   Eksperte Valentīna Gordjušina, Dr. med. valentina.gordjusina@lu.lv

Frīdriha Candera un Latvijas astronomijas kolekcija:  

   Krājuma glabātāja palīdze Gunta Vilka gunta.vilka@lu.lv

Ģeoloģijas kolekcijas:

   Krājuma glabātājs Māris Rudzītis, Mg. geol. maris.rudzitis@lu.lv

   Eksperte Vija Hodireva, Dr. geol. vija.hodireva@lu.lv

   Ilze Lementujeva, Bc.hist. ilze.lementujeva@lu.lv

LU Vēstures kolekcijas:

   Krājuma glabātājs Rūdolfs Rubenis, Mg. hist. rudolfs.rubenis@lu.lv

   Krājuma glabātāja palīdze Sarmīte Livdāne sarmite.livdane@gmail.com

   Krājuma glabātāja Žaklīna Stricka, B.Sci.soc. zaklina.stricka@lu.lv

   Krājuma glabātāja Santa Puķīte, B.Sci.soc. santa.pukite@lu.lv

Zooloģijas kolekcijas:

   Krājuma glabātāja Madara Smeltere, Bc. hist. madara.smeltere@lu.lv

   Krājuma glabātāja Anna Gajevska, Bc.hist. anna.gajevska@lu.lv

Botānikas un mikoloģijas kolekcijas - 67034011

Frīdriha Candera un Latvijas astronomijas kolekcija - 67034033 vai 25733456

Ģeoloģijas kolekcijas - 67034012

LU Vēstures kolekcijas - 67034031, 67034032 vai 25733456

Zooloģijas kolekcijas - 67034013