Pastāvīgā ekspozīcija tika atklāta 2006. gada 19. aprīlī. Tajā atspoguļoti materiāli par skolu, augstākās izglītības un skolotāju izglītības vēsturi, pedagoģijas zinātnes attīstību LU un Latvijā. Apmeklētāji var skatīt oriģinālus dokumentus un iespieddarbus par Latvijas mācību iestāžu vēsturi, pedagoģijas zinātnes attīstību, iepazīties ar dažādu laikmetu mācību grāmatām un pedagoģisko presi.

Par muzeja darbības vēsturi skatīt šeit.

Video: Pedagoģijas maģistri mg.paed. Ļevs Rusilo un mg.paed. Monta Ķikuste - 2018.gads - LU Pedagoģijas muzejs (1990 – 2018) – studiju un pētniecības vieta