Latvijas Ķīmijas vēstures muzejs ir LU un Rīgas Tehniskās universitātes sadarbības rezultāts.

Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja krājumā reģistrēti vairāk nekā 10 tūkstoši priekšmetu, kas saistīti ar ķīmijas nozari, pētniecību un rūpniecību Latvijas teritorijā un latviešu ķīmiķiem ārzemēs.

Muzeja pirmssākumi meklējami starpkaru laikā, kad no 1919. līdz 1944. gadam Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē pastāvēja Tehnoloģijas un preču zinātnes muzejs. Savu priekšgājēju-ķīmiķu mantas vāca un glabāja profesori Augusts Ķešāns, Gustavs Vanags un Jūlijs Eiduks. Pēc profesora Vanaga aiziešanas aizsaulē radās doma iemūžināt viņa piemiņu. Rīgas Politehniskā institūta Ķīmijas fakultātes zinātniskās padomes sēdē 1973. gadā nolēma izveidot profesora darba kabinetu par memoriālo muzeju. Tā kā Vanags bija sakrājis vērtīgus materiālus, te paredzēja izvietot arī eksponātus, kas saistīti ar Ķīmijas fakultātes vēsturi un tās izcilāko zinātnieku darbību. Muzeju atklāja Gustava Vanaga memoriālo lasījumu dienā 1975. gada 27. maijā. Šis datums skaitāms par Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja atklāšanas dienu.

Ekspozīcijā var iepazīties ar Vilhelma Ostvalda, Paula Valdena, Gustava Vanaga un citu ķīmiķu izmantotajām iekārtām, sintezētajām vielām un informatīvajiem materiāliem. Apskatāma pirmā rentgena iekārta Latvijas Universitātē, ar ko profesori Mārtiņš Straumanis un Alfrēds Ieviņš izstrādājuši asimetrisko metodi rentgenogrāfiskai kristālisko režģu parametru noteikšanai. Muzeja ekspozīciju papildina trīs paaudžu polarogrāfi, LU Ķīmijas fakultātes bibliotēkas 20. gadu grāmatplaukti, Olaines rūpnīcas „Biolar” itakonskābes ceha projekta makets, aparatūra “Lotos” poliuretāna plastmasas detaļu atliešanai kosmosā. Muzejā izvietotas ķīmisko reaktīvu, termometru, laboratorijas porcelāna izstrādājumu, degļu, analītisko svaru, žāvējamo skapju un mufeļu, kā arī latviešu ķīmijas mācību grāmatu, diplomdarbu, u. c. kolekcijas.

Muzejā ir divas memoriālās telpas (profesora kabinets un privātlaboratorija), muzeja bibliotēkas un arhīva telpa, un ekspozīciju telpa.

Latvijas Ķīmijas vēstures muzejs atrodas bijušajā LU Bioloģijas fakultātes ēkā Kronvalda bulvārī 4, Rīgā, 261. telpā. Ieejot pa galvenajām ēkas durvīm, gaiteņa galā, kāpjot pa labās puses kāpnēm uz 2. stāvu, aiz durvīm pa kreisi ir muzeja priekštelpa. Apmeklējumam iespējams pieteikties ŠEIT.

Virtuālā izstāde