Ģeoloģiskā krājuma pamats ir materiāli par Latvijas ģeoloģiju, kas ietver ne tikai iežus un dzīvo organismu pārakmeņojumus, bet arī liecības par ģeoloģiskās izpētes vēsturi un Latvijas Universitātes lomu tajā.

Latvijas ģeoloģiskā griezuma ekspozīcija slāni pa slānim parāda, kas atrodas zem mūsu kājām, sākot ar vairāk kā 2 miljardus gadu seniem pamatklintāja iežiem, kas Liepājas apkārtnē ieguļ 2 kilometru dziļumā, līdz holocēna nogulumiem, kuru vecums nepārsniedz 2 miljonus gadu.

Paleontoloģijas ekspozīcijas lepnums ir unikālie devona bruņuzivju atradumi Liepas mālu iegulā, bet kopumā tā sniedz ieskatu dzīvības attīstībā uz Zemes un skaidro, kā iespējams noteikt iežu vecumu.

Apskatāma derīgo izrakteņu ekspozīcija, kur plaši pārstāvēti nozīmīgākie Latvijas derīgie izrakteņi – ģipšakmeņi, dolomīti, kaļķakmeņi, šūnakmeņi, māli un smilts-grants materiāls.

Vēsturiskajās kolekcijās atrodami pat aizpagājušā gadsimta Rīgas Politehnikuma profesora Bruno Dosa vākumi, kā arī ievērojamu ģeologu – Latvijas Universitātes mācībspēku ievāktie iežu un fosiliju paraugi, jo Ģeoloģijas muzejs Latvijas Universitātē tika izveidots jau 1929. gadā.

Bagātais akmens materiāls, kā arī krājumā esošā iežu plānslīpējumu kolekcija, fotoarhīvs un Latvijas ģeoloģijas vēstures materiāli ļauj veikt zinātniskās pētniecības darbu.

Ekspozīcijās pārstāvēta minerālu un iežu daudzveidība pasaulē, aptverot visus kontinentus un raksturojot dažādus ģeoloģiskos procesus. Muzeja darbinieku stāstījums var aizvest simtiem miljonu gadu senā pagātnē, izskaidrot, kādēļ vieni vulkāni “klusē”, citi “snauž”, bet vēl citi liek atcelt avioreisus un vēl daudz ko citu, jo piedāvā tematiskas ekskursijas un interaktīvas praktiskās nodarbības. Interesentiem apmeklējuma laikā ir iespējams saņemt konsultācijas par personīgo kolekciju akmens paraugiem.

Ģeoloģijas kolekcijas atrodas bijušajā LU Bioloģijas fakultātes ēkā Kronvalda bulvārī 4, Rīgā, 322. telpā. Ieejot pa galvenajām ēkas durvīm, labajā pusē aiz durvīm ir kāpnes, 322. telpa atrodas 3. stāvā. Tālruņa numurs: 67034012

Speciālistu konsultācijas

Minerālu un iežu diagnostika. Latvijas derīgie izrakteņi

Eksperte Vija Hodireva, Dr.geol. (vija.hodireva@lu.lv)

Dzīvā daba ģeoloģiskajos laikmetos

Krājuma glabātājs Māris Rudzītis, Mg.geol. (maris.rudzitis@lu.lv)

Pieteikšanās

Ģeoloģijas kolekciju speciālisti