Ciemoties Latvijas Universitātes galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19 virtuāli un aplūkot vestibilu, Lielo Aulu, Mazo Aulu, Studentu karceri un jumta platformu iespējams šeit.

Par Latvijas Universitātes Muzeja LU vēstures kolekcijas aizsākumu varētu uzskatīt Latvijas Universitātes rektora, antīkā laikmeta vēsturnieka, prof. Ernesta Felsberga 1921./22. akadēmiskajā gadā izveidoto un vadīto Mākslas vēstures kabinetu LU Filoloģijas un filozofijas fakultātē. Mākslas vēstures kabinets glabāja un analizēja vērtīgas monētas, iespieddarbus, grieķu un romiešu mākslas darbu oriģinālus, kā arī Latvijas mākslas vērtības. Kabineta uzdevuma pamatā bija paredzēts realizēt zinātnisko pētniecību, lai izprastu šo vēsturisko vērtību atstāto mantojumu Latvijas valsts vēsturē. Jau 1930. gadā izskanēja ierosinājums izveidot vienotu LU Muzeju, taču fakultātes nespējot rast vienprātību minētajā jautājumā un iecere netiek realizēta.

Otrais pasaules karš (1939-1945) pārtrauca Latvijas Universitātes vēstures izpēti, un PSRS okupācijas apstākļos tika viss veidots no jauna. Mazas pārmaiņas notika 1967. gadā, kad tika atklāta pirmā LU vēsturei veltīta tematiskā izstāde, kas, par spīti komunistiskās ideoloģijas ietekmei, atjaunoja jaunu muzejisko materiālu vākšanu. Lai gan tika vākti materiāli, nopietna zinātniskā analīze par šiem materiāliem netika veikta.

Jauns un nozīmīgs posms Latvijas Universitātes vēstures izpētē sākas 20. gs. 80. gadu beigās, kad tika atjaunota iecere par vienota LU Muzeja izveidošanu. 1988. gada 31. oktobrī LU Padomē tiek pieņemts lēmums par LU Muzeja izveidošanu, un 1990. gadā tika izveidota arī LU Muzeja vēstures filiāle.

21.gs. otrās desmitgades beigās Latvijas Universitātes Muzejs ir piedzīvojis pārmaiņas – reorganizācijas rezultātā Vēstures filiāle pārveidota par LU vēstures kolekciju. LU vēstures kolekcija kalpo studiju un zinātniskiem mērķiem, kā arī Latvijas Universitātes kultūrvēsturisko vērtību popularizēšanai.

Muzejā ir iespēja iepazīties ar fotogrāfijām, dokumentiem, grāmatām, regālijām un citiem priekšmetiem par:

  • LU un tās priekšteču – Rīgas Politehnikuma un Rīgas Politehniskā institūta - vispārīgo vēsturi;
  • Personībām, kuras studējušas vai strādājušas LU un devušas lielu ieguldījumu akadēmiskajā, zinātniskajā, ekonomiskajā, kā arī kultūras darbā;
  • Akadēmisko studentu mūža organizāciju (studentu korporāciju, studenšu korporāciju, studentu konkordiju, studentu akadēmisko vienību u.c.) interno sadzīvi, sabiedriskajām aktivitātēm un nozīmi LU un Latvijas valsts vēsturē;
  • LU pašdarbības kolektīviem, to nozīmi LU un Latvijas kultūras bagātināšanā, kā arī nacionālās identitātes saglabāšanā;
  • Starptautiskajiem sakariem ar citām valstu augstskolām un zinātniskajām institūcijām (gan PSRS, gan atjaunotās Latvijas Republikas laikā), kas sniedz ziņas par LU lomu starptautiskajā mērogā.

LU vēstures kolekcija atrodas LU galvenajā ēkā, Raiņa bulvārī 19, 406.,409. un 411. telpās. Ieejot pa galvenajā durvīm no Raiņa bulvāra puses, jākāpj līdz 3 stāvam pa galvenajām kāpnēm, tad labajā pusē turpinās kāpnes uz 4 stāvu. 4. stāvā jāgriežas pa kreisi un jāiet pa gaiteni līdz galam, kur, izejot caur durvīm, labajā pusē būs LU Muzeja telpas. Tel. - 67034031, 67034032 vai 25733456.

 

Virtuālās izstādes

   Virtuālā izstāde “Tervetia cīņa par Latvijas valsts eksistenci”

   Izstāde “Studentu dziesmu un deju festivāls “Gaudeamus” dalībnieku atmiņās”

   Virtuālā izstāde “Talavija līdzās Latvijai"

   Virtuālā izstāde "Es kādreiz dziedāju korī "Juventus""

   Virtuālā izstāde "Latvijas Universitātes izlaidumi fotoliecībās"

   Virtuālā izstāde "Latvia korporantu dzīve"

   Virtuālā izstāde “Pa pēdām Aristotelim”

   Prezidiju konventa vīru kora koncertceļojums uz Zviedriju un Norvēģiju

Speciālistu konsultācijas

   Centrāleiropas un Austrumeiropas jaunāko laiku un mūsdienu vēsture

   Studentu korporāciju vēsture

Krājuma glabātājs Rūdolfs Rubenis, Mg.hist. (rudolfs.rubenis@lu.lv)

Ekskursijas

   Studentu karceris

   LU galvenā ēka

   LU galvenās ēkas jumta platforma

Pieteikšanās

Nodarbības

Barikādes 1991: ceļojums laikā un telpā

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītājs: Rūdolfs Rubenis, Mg.hist. (rudolfs.rubenis@lu.lv)

Pieteikšanās

 

Maksas pakalpojumu cenrādis

 

Vēstures kolekciju speciālisti