Pastaigu maršruts

   1991. gada janvāra Barikāžu notikumu vietas

 

Botānikas un mikoloģijas kolekcijas

   Ieskats Botānikas un mikoloģijas kolekcijas krājumā 

Ekskursijas apraksts

Ekskursijas vadītāja: Daiga Jamonte

Pieteikšanās

 

Cilvēka patoloģijas kolekcija

   Latvijā un pasaulē biežāk sastopamās patoloģijas

Ekskursijas apraksts

Eksperte Valentīna Gordjušina, Dr.med. (valentina.gordjusina@lu.lv)

Pieteikšanās

 

Frīdriha Candera un Latvijas astronomijas kolekcija

   Frīdrihs Canders un kosmosa izpētes vēsture

Ekskursijas apraksts

Ekskursijas vadītāja: Gunta Vilka

Pieteikšanās

   Latvijas astronomijas vēsture, teleskops un meteorīti

Ekskursijas apraksts

Ekskursijas vadītāja: Gunta Vilka

Pieteikšanās

 

Ģeoloģijas kolekcijas

   Latvijas ģeoloģiskais griezums un derīgie izrakteņi

Ekskursijas apraksts

Ekskursijas vadītāja: Vija Hodireva, Dr.geol.

Pieteikšanās

   Fosilijas un ieži Latvijā. Ģeoloģija Latvijā

Ekskursijas apraksts

Ekskursijas vadītājs: Māris Rudzītis, Mg.geol.

Pieteikšanās

 

LU Vēstures kolekcijas

  Studentu karceris

   LU galvenā ēka

   LU galvenās ēkas jumta platforma

Pieteikšanās

 

Zooloģijas kolekcijas

   Ieskats Latvijas Universitātes Muzeja zooloģijas kolekcijās

Ekskursijas apraksts

Pieteikšanās