Kolekciju veido divas daļas - Latvijas astronomijas vēstures krājums un Frīdriha Candera un kosmosa izpētei veltītā krājuma daļa ar kopējo priekšmetu skaitu apmēram 5000 vienības.

F. Canderam veltīto ekspozīciju Latvijas Nacionālais vēstures muzejs (toreiz Latvijas PSR Vēstures muzejs) sāka veidot pirms 1987. gada. Trīs gadus pēc Frīdriha Candera memoriālā muzeja atklāšanas to gatavojās slēgt kā nerentablu kultūras iestādi un to nopirka Latvijas Universitātes (LU) Astronomiskā observatorija. Līdz 2005. gadam muzejs turpināja darboties Candera ielā 1, Rīgā, bet 2005. gadā pārcēlās uz Raiņa bulvāri 19, Rīgā ar jaunu nosaukumu - Frīdriha Candera kosmosa izpētes muzejs, bet kopš 2017. gada - LU Muzeja Frīdriha Candera un Latvijas astronomijas kolekcija. Pēc pārcelšanās uz Raiņa bulvāri F. Candera kolekcijai tika pievienota Latvijas Astronomijas vēsturei veltīta kolekcija un muzejā nonāca vēsturiskie Latvijas Universitātes Laika dienesta instrumenti, observatorijas dokumenti, novērojumu pieraksti, kā arī atsevišķu astronomu arhīvi, kā profesora Friča Blumbaha, profesora Kārļa Šteina, Latvijas Astronomijas biedrības un tās vadītāja Matīsa Dīriķa, astronoma Leonīda Rozes, astronoma Andreja Alkšņa un Irēnas Pundures dokumenti un fotoattēli. 2019. gadā, LU Astronomijas institūtam pārceļoties uz Zinātņu māju Jelgavas ielā, LU Muzeja rīcībā nonāca arī observatorijas telpas, kurās atradās oriģinālie Laika dienesta pulksteņi. Pēc telpu remonta, mēbeļu un eksponātu restaurācijas 2022. gada 19. oktobrī, tieši 100 gadus pēc LU Astronomiskās observatorijas dibināšanas, šīs telpas atkal ver durvis apmeklētājiem, tikai nu jau kā Latvijas Universitātes Muzeja ekspozīcija.

Latvijas astronomijas vēstures ekspozīcijas atklāšana (fotostāsts)

Frīdriha Candera un Latvijas astronomijas kolekcijai ir divas atsevišķas ekspozīcijas. Lielākā veltīta Latvijas astronomijas vēsturei. Šajā ekspozīcijas daļā pats ievērojamākais objekts ir oriģinālā Laika dienesta telpa ar visu iekārtojumu – pulksteņiem, hronometriem un hronogrāfiem, slēgtāfelēm, komutatoriem un mērinstrumentiem, kā arī citu tehniku, kas palīdzēja šeit glabāt precīzo laiku daudzu gadu garumā. Bez Laika dienesta telpas ir lielā ekspozīciju zāle ar senākiem un modernākiem astronomiskiem instrumentiem, grāmatām, zvaigžņu kartēm, meteorītu kolekciju, kurā ir pat Mēness meteorīta paraugs. Šeit iespējams noskatīties nelielus video sižetus par Laika dienesta darbību.

Otrā ekspozīcijas daļa veltīta Frīdriham Canderam un kosmonautikai. Te var iepazīties ar kosmosa apguvi pagājušā gadsimtā, uzsvērts rīdzinieka, Rīgas Politehniskā institūta absolventa F. Candera devums šajā jomā. Iespējams apskatīt zinātnieka diplomdarba 1. daļu un 2. daļu; viņa sarakstītās grāmatas autoreksemplāru un dažas no vēlāk izdotajām Canderam veltītajām grāmatām; Candera fotogrāfiju un portretu, kas pabijuši kosmosā, kā arī dažus citus oriģinālus ar kosmonautiku saistītus priekšmetus. Krājumā glabājas mākslinieka Jura Zvirbuļa kosmosa tēmai veltīto akvareļu cikls. Ar ekspozīciju iespējams iepazīties attālināti video tūrē.

Latvijas Universitātes Muzeja Frīdriha Candera un Latvijas astronomijas kolekcijas īpašumā atrodas zvaigžņu globuss – tā diametrs ir 80 cm, ievietots masīvā metāla ietverē uz metāla trijkāja. Uz tā attēlotas spožākās zvaigznes, kas savienotas ar līnijām, mitoloģiskās zvaigznāju figūras, Piena Ceļš, koordinātu tīkls un svarīgākās debess sfēras līnijas. Sākotnēji tas glabājās Astronomiskajā observatorijā. Tas iegādāts 1935. gadā, un laika gaitā no ilgstošas izmantošnas tam dažviet bija nolupis krāsojums. Rezultātā kopš 2021. gada notiek globusa restaurācija, un procesam var sekot līdzi šeit.

Frīdriha Candera un Latvijas astronomijas kolekcijas pārziņā ir divas ekspozīcijas telpas ar pievienotu darba telpu, ekspozīcija stāva gaitenī un darba telpa/krājuma glabātava. LU Muzeja darbinieki nodrošina  demonstrējumus LU Astronomiskajā tornī.

Frīdriha Candera un Latvijas astronomijas kolekcija atrodas LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 4. stāvā 401. un 402. telpā,  gaitenī un 412. telpā. Ieejot LU galvenajā ēkā (no Raiņa bulvāra puses) jākāpj pa galvenajām kāpnēm uz 4. stāvu, kur jānogriežas pa kreisi. Tālruņa numurs: 67034033. E-pasts: gunta.vilka@lu.lv. Apmeklējumam iepriekš jāpiesakās.

 

   Virtual visit (European Planetary Science Congress 2017 Riga)

Virtuālās izstādes

   Virtuālā izstāde "Latvijas Universitātes Astronomiskās observatorijas 100 gadi 100 fotogrāfijās"

   Virtuālā izstāde "Frīdriha Candera memoriālā muzeja viesu grāmata"

   Zemes mīti debesīs. Zvaigžņu atlantu virtuālā izstāde

   Zvaigžņu globusa restaurācijas dienasgrāmata

   Virtuālā izstāde "Astronoma Alfrēda Žaggera publikācijas"

   Virtuālā izstāde “Astronomiskajam tornim - 150”

   Pirmie pavadoņu novērojumi Latvijas Universitātē pirms 60 gadiem

   Sapnis par lidojumu. Fridriham Candera 130

   Kārļa Šteina jubileju atceroties

Speciālistu konsultācijas

   Meteorītu diagnostika. Latvijas Universitātes astronomisko pētījumu vēsture. Astronomijas un kosmosa izpētes aktualitātes.

Eksperts Dr. paed. Ilgonis Vilks (ilgonis.vilks@lu.lv)

   Frīdriha Candera dzīve un darbība.

Krājuma glabātāja palīgs Gunta Vilka (gunta.vilka@lu.lv)

Nodarbības

   Miniplanetārijs

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītājs: eksperts, Dr. paed. Ilgonis Vilks

Pieteikšanās

   Zvaigžņu novērojumi LU Astronomiskajā tornī

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītājs: Dr. paed. Ilgonis Vilks

Pieteikšanās

   Izgudro teleskopu!

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītājs: Dr. paed. Ilgonis Vilks

Pieteikšanās

Ekskursijas

   Frīdrihs Canders un kosmosa izpētes vēsture

Ekskursijas apraksts

Ekskursijas vadītāja: Gunta Vilka

Pieteikšanās

   Latvijas astronomijas vēsture, teleskops un meteorīti

Ekskursijas apraksts

Ekskursijas vadītāja: Gunta Vilka

Pieteikšanās

 

Maksas pakalpojumu cenrādis

 

Frīdriha Candera un Latvijas astronomijas kolekcijas speciālisti