Kolekcija sastāv no divām daļām - Frīdriha Candera un kosmosa izpētei veltītā krājuma daļa un Latvijas astronomijas vēstures krājums ar kopējo eksemplāru skaitu apmēram 5000 vienības.

F. Canderam veltīto ekspozīciju Latvijas PSR Vēstures muzejs sāka veidot pirms 1987. gada. 3 gadus pēc Frīdriha Candera memoriālā muzeja atklāšanas to gatavojās slēgt kā nerentablu kultūras iestādi un to nopirka Latvijas Universitātes Astronomiskā observatorija. Līdz 2005. gadam muzejs atradās Candera ielā 1, Rīgā, turpmāk - Raiņa bulvārī 19 ar jaunu nosaukumu - Frīdriha Candera kosmosa izpētes muzejs, kopš 2017. gada - LU Muzeja Frīdriha Candera un Latvijas astronomijas kolekcija.

Krājumam pievienoti Laika dienesta instrumenti un Latvijas astronomijas vēstures arhīvs. Tajā iekļauti profesora Friča Blumbaha, profesora Kārļa Šteina, Latvijas Astronomijas biedrības un tās vadītāja Matīsa Dīriķa, astronoma Leonīda Rozes dokumeti un fotoattēli.

Ekspozīcijā var iepazīties ar kosmosa apguvi pagājušā gadsimtā, uzsvērts F. Candera devums šajā jomā. Iespējams apskatīt zinātnieka diplomdarba 1. daļu un 2. daļu, viņa fotogrāfiju, kas pabijusi kosmosā, citus oriģinālus ar kosmonautiku saistītus priekšmetus. Krājumā glabājas mākslinieka Jura Zvirbuļa kosmosa tēmai veltīto akvareļu cikls. Apskatāma plaša meteorītu kolekcija, ir arī Mēness meteorīta paraugs. Ar ekspozīciju iespējams iepazīties attālināti video tūrē.

Frīdriha Candera un Latvijas astronomijas kolekcijas pārziņā ir darba telpa un krājuma glabātava, stāva gaitenī izvietota ekspozīcija. Kolekcijas pārziņā ir LU Astronomiskais tornis.

Skaidros vakaros divas reizes nedēļā ziemas periodā iespējams apmeklēt Astronomisko torni. Miniplanetārijs piedāvā 5 lekcijas - Ceļojums Saules sistēmā; Iepazīsim zvaigznājus!; Stāsti par zvaigžņu dzīvi; Kas šobrīd redzams debesīs?; Teikas par zvaigznājiem. Šie seansi domāti visām apmeklētāju vecuma grupām. Praktiskā nodarbība skolas vecuma bērniem - Izgudro teleskopu! - kur dalībniekiem dota iespēja pašiem salikt teleskopu un veikt ar to novērojumus.

Frīdriha Candera un Latvijas astronomijas kolekcija atrodas LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19, Rīgā, 4. stāva gaitenī un 412. telpā. Ieejot LU galvenajā ēkā (no Raiņa bulvāra puses) jākāpj pa galvenajām kāpnēm uz 4. stāvu, kur jānogriežas pa kreisi. Tālruņa numurs: 67034033 vai 25733456. E-pasts gunta.vilka@lu.lv. Apmeklējumam iepriekš jāpiesakās.

 

   Virtuālais apmeklējums (Eiropas Planētu zinātnes kongress 2017 Rīga)

   Virtual visit (European Planetary Science Congress 2017 Riga)

Virtuālās izstādes

   Zemes mīti debesīs. Zvaigžņu atlantu virtuālā izstāde

   Zvaigžņu globusa restaurācijas dienasgrāmata

   Virtuālā izstāde "Astronoma Alfrēda Žaggera publikācijas"

   Virtuālā izstāde “Astronomiskajam tornim - 150”

   Pirmie pavadoņu novērojumi Latvijas Universitātē pirms 60 gadiem

   Sapnis par lidojumu. Fridriham Candera 130

   Kārļa Šteina jubileju atceroties

Speciālistu konsultācijas

   Meteorītu diagnostika. Latvijas Universitātes astronomisko pētījumu vēsture. Astronomijas un kosmosa izpētes aktualitātes.

Eksperts Dr. paed. Ilgonis Vilks (ilgonis.vilks@lu.lv)

   Frīdriha Candera dzīve un darbība.

Krājuma glabātāja palīgs Gunta Vilka (gunta.vilka@lu.lv)

Nodarbības

   Miniplanetārijs

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītājs: eksperts, Dr. paed. Ilgonis Vilks

Pieteikšanās

   Zvaigžņu novērojumi LU Astronomiskajā tornī

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītājs: Dr. paed. Ilgonis Vilks

Pieteikšanās

   Izgudro teleskopu!

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītājs: Dr. paed. Ilgonis Vilks

Pieteikšanās

Ekskursijas

   Frīdrihs Canders un kosmosa izpētes vēsture

Ekskursijas apraksts

Ekskursijas vadītāja: Gunta Vilka

Pieteikšanās

   Latvijas astronomijas vēsture, teleskops un meteorīti

Ekskursijas apraksts

Ekskursijas vadītāja: Gunta Vilka

Pieteikšanās

 

Maksas pakalpojumu cenrādis

 

Frīdriha Candera un Latvijas astronomijas kolekcijas speciālisti