Latvijas Universitātes Muzeja maksas pakalpojumu cenrādis

APSTIPRINĀTS

ar LU 13.05.2019 

rīkojumu Nr. 1/180

      un 19.09.2022 rīkojuma

Nr.1-4/487 grozījumiem

No maksas atbrīvotas šādas apmeklētāju kategorijas:

 1.   LU studenti, mācībspēki, darbinieki un seniori;

 2.   LU viesi;

 3.   pirmsskolas vecuma bērni, kas apmeklē muzeju vecāku pavadībā;

 4.   bāreņi vai bez vecāku apgādības palikušie bērni (uzrādot apliecību);

 5.   bērni līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personas ar I grupas invaliditāti (uzrādot apliecību) un viena persona, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti;

 6.   grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājs vai pedagogs;

 7.   Latvijas muzeju darbinieki (uzrādot apliecību);

 8.   muzeja apmeklētāji ikgadējo starptautisko akciju “Muzeju nakts” un “Zinātnieku nakts” ietvaros;

 9. patvēruma meklētāji no kara Ukrainā (Ukrainas civiliedzīvotāji (Ukrainas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, personas, kuras Ukrainā saņēmušas pastāvīgās uzturēšanās atļauju, bezvalstnieka statusu vai starptautiskās aizsardzības statusu, un viņu ģimenes locekļi)). Persona atbilstību Ukrainas civiliedzīvotāja statusam pierāda, uzrādot attiecīgu personu vai statusu apliecinošu dokumentu. (LU 29.03.2022. rīkojums Nr. 1-4/177)

APSTIPRINĀTS

ar LU 29.12.2021

      rīkojumu Nr. 1-4/613

 • Veicot pārskaitījumu par LU Muzeja pakalpojumiem, nepieciešams izmantot šādus rekvizītus:  

Saņēmējs: Latvijas Universitāte  

Reģ.Nr.: LV 90000076669 
Konta Nr.: LV10RIKO0000082414423 
Saņēmēja iestāde: Luminor Bank AS Latvijas filiāle 
SWIFT/BIC kods: RIKOLV2X 

ar norādi „LU Muzejam par (norādot konkrētu pakalpojumu)"  

 • Pēc maksājuma veikšanas internetbankas lejupielādēti maksājuma uzdevumi pdf formātā elektroniski jānosūta uz e-pastu: muzejs@lu.lv.