Latvijas ķīmijas vēstures muzejs ir Latvijas Universitātes (LU) un Rīgas Tehniskās universitātes mācību, zinātniski-pētnieciska un kultūrizglītojoša struktūrvienība, kas izvietots LU ēkā Kronvalda bulvārī 4, Rīgā un kas celta 1901. gadā kā Rīgas Politehniskā institūta ķīmijas laboratoriju korpuss pēc akadēmiķu prof. P. Valdena un prof. K. Bišofa norādījumiem. Muzejā ir divas memoriālās telpas – profesora kabinets un privātlaboratorija, kurās strādājuši organiskās ķīmijas mācībspēki K. Bišofs, V. Fišers un G. Vanags. Ekspozīcijā atspoguļots Latvijas ķīmiķu devums, kas zarojas cauri:
  • Rīgas Politehnikumam (1863 – 1896)
  • Rīgas Politehniskajam institūtam (1896 – 1919, 1958 – 1990)
  • Latvijas Universitātei (no 1919)
  • Latvijas Zinātņu akadēmijai (no 1946)
  • Rīgas Tehniskajai universitātei (no 1990)
Ekspozīcijā var iepazīties ar Rīgas Politehnikuma profesora, modernās fizikālās ķīmijas dibinātāja Vilhelma Ostvalda darbību, kura pētījumi katalīzē 1909. gadā vainagojušies ar Nobela prēmiju. Ievērību saista ievērojamākā latviešu ķīmiķa Paula Valdena polarimetrs, ar ko viņš noteicis naftas optisko aktivitāti. Aplūkojams Latvijas organiskās ķīmijas pamatlicēja profesora Gustava Vanaga rakstāmgalds, skapji, kuros eksponēti viņa zinātniskie darbi, grāmatas un sintezētās organiskās vielas. Apskatāma pirmā rentgena iekārta Latvijas Universitātē, ar ko profesori Mārtiņš Straumanis un Alfrēds Ieviņš izstrādājuši asimetrisko metodi rentgenogrāfiskai kristālisko režģu parametru noteikšanai. Muzeja ekspozīciju papildina trīs paaudžu polarogrāfi, LU Ķīmijas fakultātes bibliotēkas divdesmito gadu grāmatplaukti, Olaines rūpnīcas „Biolar” itakonskābes ceha projekta makets, aparatūra “Lotos” poliuretāna plastmasas detaļu atliešanai kosmosā. Muzejā izvietotas ķīmisko reaktīvu, termometru, laboratorijas porcelāna izstrādājumu, degļu, analītisko svaru, žāvējamo skapju un mufeļu, kā arī latviešu ķīmijas mācību grāmatu, diplomdarbu, u. c. kolekcijas. Latvijas Ķīmijas vēstures muzeja krājumā reģistrēti vairāk nekā 10 tūkstoši priekšmetu, kas apkopoti 134 atsevišķos fondos.