Pirmos pamatus Patoloģijas muzejam 1921.gadā Latvijas Universitātē ir licis profesors Romans Adelheims (1881-1938).
1919.gadā, dibinoties Latvijas Universitātei, pieredzējušam speciālistam patologanatomam R. Adelheimam tika uzticēts organizēt studentu apmācību patoloģiskajā anatomijā. Viņš izveidoja Patoloģiskās anatomijas institūtu (katedru), iekārtoja studentu auditorijas, patohistoloģisko laboratoriju, katedras bibliotēku un arī Patoloģiskās anatomijas muzeju.
Kad Latvijas Universitātē 1997. gadā pēc 47 gadu pārtraukuma tika atsākta Medicīnas fakultātes darbība, darbu atsāka arī Cilvēka patoloģijas muzejs.
LU Muzeja Cilvēka patoloģijas kolekcija nodrošina Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes studentus un dažādu specialitāšu ārstus-rezidentus ar uzskates materiāliem, kas ļauj vizualizēt slimības izraisītās pārmaiņas organismā, padziļināti apgūt slimību patomorfoloģiju un patoģenēzi.
Kolekcijā lielā skaitā ir savākti patoloģiski izmainītu cilvēka orgānu makropreparāti, mikropreparāti, patoloģiski izmainītu orgānu mulāžas, plakāti, kas makroskopiskā un mikroskopiskā līmenī ataino visdažādākās patoloģiskās pārmaiņas cilvēka organismā. Medicīnas fakultātes 2., 3. un 4. kursa studenti, kas apgūst patoloģijas kursu, kā arī ārsti rezidenti saskaņā ar nodarbību plānu, tiek nodrošināti ar Muzeja uzskates materiālu, kas atbilst ik nedēļas jaunai apgūstamajai tēmai.
LU Muzejs ikvienam interesentam piedāvā iepazīt cilvēka sirds un asinsvadu dažādas patoloģijas, aknu, nieru, smadzeņu, ādas, zarnu un citas lokalizācijas patoloģijas, cilvēka embriju un augļu makropreparātus dažādos attīstības posmos ar dažādām patoloģijām, kā arī bagātu vairākos orgānos atrasto akmeņu kolekciju, lieliski saglabātu 1897.g. mikropreparātu kolekciju un citus interesantus priekšmetus.


Cilvēka patoloģijas kolekcija atrodas jaunatvērtajā Zinātņu mājā LU Akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā 3, Rīgā.

Speciālista konsultācijas

Patoloģijas attīstības vēsturiskais pārskats Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātē

Eksperte Valentīna Gordjušina, Dr.med. (valentina.gordjusina@lu.lv)

Pieteikšanās

Patoloģijas kolekcijas speciāliste