APSTIPRINĀTS
ar LU 13.05.2019
rīkojumu Nr. 1/180                                                                                      

Latvijas Universitātes Muzeja

maksas pakalpojumi

cenrādis

 

Nr.

p.k.

Pakalpojums

Cena

(EUR)

PVN

21%

Cena

(EUR)

ar PVN

          1.

Apmeklējuma maksa (1 personai)

2,00

-

2,00

          2.

Apmeklējuma maksa ar atlaidi pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem, studentiem, pensionāriem (1 personai)

1,00

-

1,00

          3.

Tematiskas nodarbības apmeklējums (1 personai)

4,00

-

4,00

          4.

Tematiskas nodarbības apmeklējums ar atlaidi pirmsskolas vecuma bērniem, skolēniem, studentiem, pensionāriem (1 personai)

3,00

-

3,00

          5.

Speciālista konsultācija (1 stunda)

10,00

-

10,00

          6.

Krājuma dokumentu un priekšmetu skenēšana (1 lapa)

0,83

0,17

1,00

          7.

Atļauja fotografēt/filmēt muzeja priekšmetus nekomerciāliem mērķiem

4,13

0,87

5,00

         8.

Atļauja fotografēt/filmēt muzeja priekšmetus komerciāliem mērķiem

24,79

5,21

30,00

 

No maksas atbrīvotas šādas apmeklētāju kategorijas:

  1. LU studenti, mācībspēki, darbinieki un seniori;
  2. LU viesi;
  3. pirmsskolas vecuma bērni, kas apmeklē muzeju vecāku pavadībā;
  4. bāreņi vai bez vecāku apgādības palikušie bērni (uzrādot apliecību);
  5. bērni līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, personas ar I grupas invaliditāti (uzrādot apliecību) un viena persona, kas pavada bērnu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti vai personu ar I grupas invaliditāti;
  6. grupas (ne mazāk par 10 apmeklētājiem) vadītājs vai pedagogs;
  7. Latvijas muzeju darbinieki (uzrādot apliecību);
  8. muzeja apmeklētāji ikgadējo starptautisko akciju “Muzeju nakts” un “Zinātnieku nakts” ietvaros.