Cilvēka patoloģijas kolekcija

   Slimības mikroskopā. Patoloģiski izmainīto un normālo šūnu uzbūves mikroskopisko atšķirību atpazīšana mikroskopā (interaktīvā nodarbība interesentiem un skolas vecāko klašu skolēniem)

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītāja: eksperte Valentīna Gordjušina, Dr.med.

Pieteikšanās

 

Frīdriha Candera un Latvijas astronomijas kolekcija

   Miniplanetārijs

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītājs: eksperts, Dr. paed. Ilgonis Vilks

Pieteikšanās

   Zvaigžņu novērojumi LU Astronomiskajā tornī

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītājs: Dr. paed. Ilgonis Vilks

Pieteikšanās

   Izgudro teleskopu!

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītājs: Dr. paed. Ilgonis Vilks

Pieteikšanās

 

Ģeoloģijas kolekcijas

   Zemes bagātības Rīgas arhitektūrā

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītāja: Vija Hodireva, Dr.geol.

Pieteikšanās

   Kristāli un kristalizācija

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītāja: Vija Hodireva, Dr.geol.

Pieteikšanās

   Vadfosilijas Latvijā (interaktīvā nodarbība muzejā interesentiem no 7 gadu vecuma)

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītājs: Māris Rudzītis, Mg.geol.

Pieteikšanās

   Minerālu daudzveidība Zemes garozā – interaktīva nodarbība skolēniem un citiem interesentiem

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītāja: Vija Hodireva, Dr.geol.

Pieteikšanās

   Smiltis vai smilšakmens – interaktīva nodarbība skolēniem un citiem interesentiem

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītāja: Vija Hodireva, Dr.geol.

Pieteikšanās

 

LU Vēstures kolekcijas

   Barikādes 1991: ceļojums laikā un telpā

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītājs: Rūdolfs Rubenis, Mg.hist. un Kaspars Markus Molls, Bc.hist.

Pieteikšanās