Botānikas un mikoloģijas kolekcijas

   Origami orhideju modeļu locīšana

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītāja: Kristīne Kuzņecova

Pieteikšanās: kristine.kuznecova@lu.lv

 

Cilvēka patoloģijas kolekcija

   Slimības mikroskopā. Patoloģiski izmainīto un normālo šūnu uzbūves mikroskopisko atšķirību atpazīšana mikroskopā (interaktīvā nodarbība interesentiem un skolas vecāko klašu skolēniem)

Nodarbības apraksts

Eksperte Valentīna Gordjušina, Dr.med. (valentina.gordjusina@lu.lv)

 

Frīdriha Candera un Latvijas astronomijas kolekcija

   Miniplanetārijs

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītājs: eksperts, Dr. paed. Ilgonis Vilks

Pieteikšanās: gunta.vilka@lu.lv tel.25733456

   Zvaigžņu novērojumi LU Astronomiskajā tornī

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītājs: Dr. paed. Ilgonis Vilks

Pieteikšanās: gunta.vilka@lu.lv tel.25733456

   Izgudro teleskopu!

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītājs: Dr. paed. Ilgonis Vilks

Pieteikšanās: gunta.vilka@lu.lv tel.25733456

 

Ģeoloģijas kolekcijas

   Zemes bagātības Rīgas arhitektūrā

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītāja: Vija Hodireva, Dr.geol.
Pieteikšanās: vija.hodireva@lu.lv

   Kristāli un kristalizācija

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītāja: Vija Hodireva, Dr.geol.
Pieteikšanās: vija.hodireva@lu.lv

   Vadfosilijas Latvijā (interaktīvā nodarbība muzejā interesentiem no 7 gadu vecuma)

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītājs: Māris Rudzītis, Mg.geol.
Pieteikšanās: maris.rudzitis@lu.lv

   Minerālu daudzveidība Zemes garozā – interaktīva nodarbība skolēniem un citiem interesentiem

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītāja: Vija Hodireva, Dr.geol.
Pieteikšanās: vija.hodireva@lu.lv

   Smiltis vai smilšakmens – interaktīva nodarbība skolēniem un citiem interesentiem

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītāja: Vija Hodireva, Dr.geol.
Pieteikšanās: vija.hodireva@lu.lv