Latvijas Universitātes Rakstu sērijas „Zinātņu vēsture un muzejniecība” izdevumi ir veltīti Latvijas Universitātē pārstāvēto zinātņu vēstures izpētei – gan atsevišķām zinātnes nozarēm un specialitātēm laika posmā no Universitātes dibināšanas līdz mūsu dienām, gan zinātniskiem kolektīviem, institūtiem, katedrām, zinātniskām skolām un virzieniem, gan pazīstamiem Latvijas Universitātes mācībspēkiem un pētniekiem, viņu dzīvei, darbībai un ieguldījumam augstskolas virzībā.

Visu sējumu pilnie teksti tiešsaistē ir izvietoti Latvijas Universitātes e-resursu repozitorija kolekcijā „Zinātņu vēsture un muzejniecība“