Studentu karcera fenomens Eiropas universitāšu vēstures kontekstā

Projekta mērķis ir izvērtēt Studentu karcera kultūrvēsturisko unikalitāti, raksturojot to kā sava laika augstskolas studiju procesa organizēšanas un studentu dzīves neatņemamu sastāvdaļu.

Latvijas Universitātes vēsturiskais Studentu karceris - video

 

Zvaigžņu globusa restaurācija

Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums viena no lielākajiem vēsturiskajiem 20. gs. zvaigžņu globusiem Latvijas teritorijā restaurācijai.

Pabeigta Latvijas lielākā Zvaigžņu globusa restaurācija

Zvaigžņu globusa restaurācijas dienasgrāmata

Diskusija: LU Muzeja Zvaigžņu globusa restaurācijas process, izaicinājumi un risinājumi

 

Frīdrihs Canders Rīgā

Pateicoties Latvijas Universitātes (LU) zinātniskās darbības attīstības projektu konkursā iegūtajam finansējumam un ieguldot LU Muzeja budžeta līdzekļus, 2023. gadā LU Muzejā izveidota jauna ekspozīcija, kas veltīta Latvijas kosmosa izpētes celmlauzim un izcilai personībai - Frīdriham Canderam.

Ekspozīcijas tapšana

 

Stikla diapozitīvu atklājumi

Projekta mērķis ir digitalizēt Ģeoloģijas kolekciju krājumā esošos reta formāta diapozitīvus uz stikla fotoplatēm.