Krājuma pamats ir Latvijas Universitātes herbārijs, kura kopējais eksemplāru skaits ir vairāk nekā 150 tūkstoši.

Latvijas Universitātes dibināšanas gadā botāniķis Nikolajs Malta nodibināja LU Botānikas laboratoriju (no 1927. gada - Augu morfoloģijas un sistemātikas institūts). Laboratorijas pirmsākumos Latvijas ziedaugu herbāriju veidoja paša N. Maltas, kā arī Rīgas politehniskā institūta studenta Aleksandra Grosses ievākta aptuveni 1000 eksemplāru kolekcija. Vēlāk herbārija kolekcijas papildināšanā aktīvi iesaistījās arī LU Matemātikas un dabaszinātņu fakultātes docētāji un studenti. Viņu vākumu izmantoja mācību un zinātniskajiem pētījumiem botānikā, augu ģeogrāfijā, dabas aizsardzības pētījumos. Turpmākos gados LU herbārija krājumu papildināja arī ar vairākām senām, vēsturiskām kolekcijām no 19. gs., kā arī ar tai laikā visprominentākā botāniķa Karla Reinholda Kupfera Baltijas augu herbāriju. Pēc II Pasaules kara Latvijas Universitātes herbāriju turpināja papildināt ar jauniem vākumiem, ko pamatā veica Bioloģijas fakultātes Botānikas katedras docētāji un studenti.  Kopš 20. gs. 50. g. līdz pat mūsdienām Botānikas un mikoloģijas krājumu turpina pilnveidot emer. doc. Edgars Vimba (Latvijas sēņu sugu kolekcija) un emer. doc. Alfons Piterāns (Latvijas ķērpju sugu kolekcija).

Bez herbārija, muzejā glabājas citas botāniķu veidotās kolekcijas, Jūlija Smaroda Latvijas sēņu eksekāts, K. R. Kupfera mikoloģiskā kolekcija, algologa Henriha Skujas vēsturiskais mantojums. Bez botāniskajām kolekcijām šeit glabājas arī botāniķu pieraksti, grāmatas, zīmējumi, ieskaitot apjomīgo Ferdinada Erdmaņa Štolla sēņu zīmējumu un fotogrāfiju kolekciju, kā arī Botānikas katedras mantojums – vēsturiskie mācību līdzekļi. Pētniekiem un interesentiem ir pieejama H. Skujas privātbibliotēka.

Botānikas un mikoloģijas kolekcijas telpās apskatāma čiekuru kolekcija, kurā eksponēti čiekuri no visas pasaules.

Botānikas un mikoloģijas kolekcijas atrodas bijušajā LU Bioloģijas fakultātes ēkā Kronvalda bulvārī 4, Rīgā, 122. telpā. Ieejot pa galvenajām ēkas durvīm, labajā pusē aiz durvīm ir kāpnes, 122. telpa atrodas 1. stāvā. Tālruņa numurs: 67034011

 

Virtuālā izstāde

   Sēņu mulāžas atjaunošana

Ekskursijas

   Ieskats Botānikas un mikoloģijas kolekcijas krājumā 

Ekskursijas apraksts 

Ekskursijas vadītāja: Daiga Jamonte

Pieteikšanās: daiga.jamonte@lu.lv

Maksas pakalpojumu cenrādis

Nodarbības

   Origami orhideju modeļu locīšana

Nodarbības apraksts

Nodarbības vadītāja: Kristīne Kuzņecova

Pieteikšanās: kristine.kuznecova@lu.lv

 

Botānikas un mikoloģijas kolekciju speciālisti