25. un 26. novembrī notiks Latvijā pirmā starptautiskā divu dienu konference, kas veltīta ēdiena kultūrai “Ēdiena reprezentācija literatūrā un kultūrā”. Konferenci organizē Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Latvistikas un baltistikas nodaļa un to tiešsaistē varēs skatīties ikviens interesents.


Lielākā daļa konferences referātu apskata ēdiena radītās nozīmes dažādos literāros tekstos, atsevišķi referāti veltīti ēdiena reprezentācijai kino, glezniecībā, performatīvajā mākslā un filozofijā. Konferencē piedalās dalībnieki no Latvijas, Polijas, Austrijas, Vācijas, Lietuvas un Igaunijas augstskolām.

Konferences programma.

Konferenci tiešraidē varēs skatīties interneta vietnē Facebook, projekta "Nacionālā identitāte: gastropoētiskais aspekts" lapā.

LU HZF Latvistikas un baltistikas nodaļas lapā

Konferences ieraksts būs pieejams gan minētajās Facebook lapās, gan LU Youtube kanālā.

Konferences darba valodas: latviešu un angļu.

Konference tiek organizēta Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekta "Nacionālā identitāte: gastropoētiskais aspekts. Vēsturiskais, starpnacionālais un starpdisciplinārais konteksts" ietvarā, ko finansē Latvijas Zinātnes padome (Nr. lzp-2019/1-0294).