Datums: 26. oktobris

Laiks: plkst. 10.00 – 10.30  

Vieta: virtuālā telpa ZOOM platformā 

REĢISTRĒTIES (pēc reģistrēšanās piekļuves saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu)

Mērķauditorija: humanitāro un sociālo zinātņu pētnieki un doktorantūras studenti, informācijas un datu speciālisti; Latvijas augstskolu un zinātnisko institūtu personāls, pētnieki, IT speciālisti

Lektore: Inguna Skadiņa, CLARIN Latvija Nacionālā koordinatore, LU aģentūras “Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūta” pārstāve

Pasākuma dalībnieki uzzinās par starptautisku pētniecības infrastruktūru CLARIN, kura izveidota, pateicoties Eiropas pētniecības infrastruktūru konsorcija CLARIN ERIC (The European Research Infrastructure Consortium – ERIC) darbībai. CLARIN infrastruktūras mērķis ir novērst sadrumstalotību valodas resursu jomā un padarīt tos viegli pieejamus visu jomu, it īpaši humanitāro un sociālo zinātņu zinātniekiem un studentiem, kā arī atbalstīt valodu datu un pētniecības rīku koplietošanu un izmantošanu.

Plašāk par CLARIN-LV skatīt šeit