LU aicina jaunos augsta līmeņa sportistus izmantot LU piešķirtās sporta stipendijas, kas nodrošina iespēju sportistiem iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un vienlaikus turpināt sportista karjeru. Sporta stipendija nodrošina studiju maksas segšanu, ja sportists uzrādījis augstus sasniegumus savā sporta veidā un vienlaikus ir sekmīgs arī studijās LU.

Latvijas Universitāte ir viena no pirmajām augstskolām Baltijā, kas augsta līmeņa sportistiem piedāvā iespēju iegūt augstāko izglītību apvienojot to ar sportista karjeru, tādējādi nodrošinot nākotnes perspektīvu Latvijas labākajiem atlētiem. Universitātes loma ir īpaša Latvijas sportā, jo nodrošina pārejas posmu no jaunatnes sporta uz profesionālo sportu, tādējādi atbalstot jaunos sportistus turpināt sasniegt sava potenciāla maksimumu.

Vieglatlēts Pauls Bertrams Klucis saka: "Galvenais iemesls, kas mani motivē apvienot šīs divas lielās lietas dzīvē, ir tas, ka man tās no sirds patīk. Esmu atradis zinātni, ar kuru gribu saistīt arī savu turpmāko dzīvi, un sporta veidu, kuru arī visticamāk darīšu kamēr vien varēšu kustēties. Ja dzīvē atrodi to, kas patiešām aizrauj, tad arī ir vieglāk atteikties un novērst uzmanību no dažādiem traucēkļiem, blakus lietām, jo uzmanība vienmēr paliek uz lielo mērķi. To arī novēlu ikkatram – atrast savas kaislības. Pagaidām apvienot abas lietas izdodas veiksmīgi, bet lielā mērā jāsaka paldies LU Sporta centram, kas atslogo studiju maksas rēķinu. Tas noteikti ir iemesls, kāpēc varu koncentrēties uz mācībām un arī turpināt progresēt vieglatlētikā, jo vienkārši ir par vienu lielu raizi mazāk, par ko nav konstanti jādomā."

Lai pieteiktos Latvijas Universitātes “Duālās karjeras” sporta stipendijas iegūšanai 2023./2024. mācību gada rudens semestrī, tev ir:

1. Jāaizpilda pieteikšanās anketa, par saviem labākajiem pēdējo 2 gadu sasniegumiem.

2. Laika posmā no 3. līdz 30. jūlijam jāiesūta e-pasts uz sports@lu.lv ar pielikumā pievienotu:

  • aizpildītu pieteikšanās anketu,
  • savu CV brīvā formā,
  • rekomendāciju (ja tāda ir) no LU sporta trenera, Olimpiskās komitejas vai sporta federācijām,
  • citi dokumenti pēc paša ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt pieteikumu. (nav obligāti).

3. Lēmumu par stipendijas piešķiršanu vai atteikumi piešķirt stipendiju Stipendijas komisija pieņem ne vēlāk kā 5 dienas pirms rudens semestra reģistrācijas nedēļas sākuma. 

4. Rezultātus LU Sporta centrs paziņo 3 darba dienu laikā pēc Stipendiju komisijas lēmuma pieņemšanas. 

Latvijas Universitātes “Duālās karjeras” sporta stipendiju piešķiršanas noteikumus un pieteikšanās anketas veidalpu meklē zemāk:

Noteikumi

Pieteikšanās anketa

Dalīties