Darba pieredze:

  • 2019. - ... LU SC fitnesa grupu nodarbību trenere
  • 2015. - 2016. LU SC fitnesa grupu nodarbību trenere

Izglītība:

  • 2020. –  2023. Rīgas Stradiņa universitāte. 1. līmeņa studiju programma “Veselības sporta speciālists”.
  • 2015. Sporta izglītības aģentūra. C kategorijas sporta speciālists fitnesā. Fitnesa trenera kvalifikācija.
  • 2011. - 2014. Latvijas Universitāte. Sociālo zinātņu bakalaura grāds komunikācijas zinātnē.

Izglītība

"C" kategorijas trenera sertifikāts (LSPA Treneru Tālākizglītības centrs);

Maģistra grāds "Izglītības zinātne" (LU).

Darba pieredze no 1994.gada.

Izglītība

Maģistra grāds "Uzņēmējdarbības vadība" (Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas augstskola);

Prof. bakalaura grāds "Sporta pedagoģija - sporta skolotājs un aerobikas treneris" (LSPA):

LSFP B kategorijas sertifikāts, kvalifikācija Aerobikas treneris;

Darba pieredze no 1991. gada.

Izglītība

Prof. bakalaura grāds "Dabas zinātnes un Informācijas tehnoloģijas - Bioloģijas un Ķīmijas skolotāja" (LU);

1.līmeņa prof. kvalifikācija "Izglītības un sporta darba speciālists - aerobikas vecākais treneris" (LSPA).

Darba pieredze no 2015. gada.

Izglītība:

Mag. paed. Sporta skolotājs - Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadība akadēmija

Jogas speciālists - profesionālās kvalifikācijas apliecība

Therapeutic Mindful Hatha yoga teacher traning 200h YA sertifikāts  

Doktorantūras studijas Sporta zinātnē - Latvijas Sporta pedagoģijas akdēmija

Darba pieredze no 2001. gada