Jau vairākus gadus Latvijas Universitāte piedāvā augsta līmeņa sportistiem apvienot studijas ar sportu. Šogad, 2022. gadā, duālās karjeras stipendijai pieteikumus iesniedza 79 sportisti. Rezultātu izziņošana par stipendiju piešķiršanu vēl sekos pēc komisijas lēmuma, bet šobrīd ir zināms, kurās fakultātēs sportisti ir izvēlējušies studēt.

Kopumā tika saņemti 79 pieteikumi duālās karjeras stipendijai. Pēc studiju līmeņa sadalījuma – 3 sportisti studēs 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās, 2 sportisti koledžas līmeņa programmās, 66 sportisti izvēlējās bakalaura līmeņa studijas un 8 sportisti maģistra līmeņa studijas.

Visvairāk sportistu izvēlējās studēt Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē. Kopumā uz šīs fakultātes programmām pieteicās 34 sportisti. Visvairāk pieteikumu bija studiju programmai “Biznesa vadība”.

26 sportisti izvēlējās studēt Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē. Šajā fakultātē populārākā studiju programmas izvēle bija “Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība”.

6 sportisti nolēmuši studēt Sociālo zinātņu fakultātē. Visvairāk sportistu izvēlējušies studijas programmā “Komunikāciju zinātne”. Pieteikumi tika saņemti arī no sportistiem, kuri izvēlējušies studēt ķīmijas, medicīnas, datorikas, bioloģijas, juridiskajā un vēstures fakultātē.

Lemjot par sporta stipendiju piešķiršanu, tiks izvērtēti visu sportistu pēdējo divu gadu laikā sasniegtie rezultāti un līdz ar to sportistiem tiks piešķiti punkti. Nolikums paredz, ka lēmumu par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt stipendiju Stipendijas komisija pieņem ne vēlāk kā 5 dienas pirms rudens semestra reģistrācijas nedēļas.

“Sen pagājuši tie laiki, kad par savu turpmāko nākotni sportisti sāka domāt tikai pēc aktīvās karjeras beigām,” norāda LU Sporta centra direktors Uģis Bisenieks. “Augstākās izglītības iestādēm ir jārod risinājumi un īpaši piedāvājumi šādiem studentiem, lai dotu iespēju gan sasniegt augstus rezultātus sportā, gan iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību.”

Vēlam veiksmi un izturību visiem sportistiem kā sezonā, tā arī studijās!

Dalīties