Sporta joma augstskolā var būt viens no instrumentiem, kas palīdz augstskolām palielināt studentu skaitu, uzsver Latvijas Universitātes (LU) lektors, studiju programmas “Sporta treneris” direktors Rihards Parandjuks. Viņš nesen atgriezies no augsta līmeņa sporta jomas pārstāvju konferences Čehijā, kur konferences dalībniekiem prezentēja savu promocijas darba ietvaros sagatavoto materiālu “Sporta integrācijas iespējas Latvijas vispārējās izglītības skolu sistēmā” (angļu val. - POSSIBILITIES OF SPORTS INTEGRATION IN THE LATVIAN GENERAL EDUCATION SCHOOL SYSTEM). 

Konference sevī ietvēra divas lielas jomas – pirmā bija veltīta sporta vadībai, bet otra saistījās ar veselīgu nāciju, tehnoloģijām un to sniegtajām iespējām treniņa metožu analīzei. “Apskatītās tēmas bija ļoti vērtīgas, jo arī LU ir vitāli svarīga veselīga dzīvesveida aktualizēšana, kas tiek veicināta, veidojot dažāda veida sporta pasākumus darbiniekiem, studentiem un pasniedzējiem (vingrošanas, nakts turnīri, u.c.),” par pieredzi konferencē stāsta R. Parandjuks. “Sportam ir liela loma kopējās veselības veicināšanā. Ir atsevišķas darba jomas, kas ir vērstas uz sēdošu darbu, ilgām darba stundām. Mazkustīgs dzīvesveids var būt viens no iemesliem slimībām, tāpēc pat nelielas fiziskas aktivitātes ikdienā var uzlabot pašsajūtu un celt dzīves kvalitāti kopumā.” 

Ļoti vērtīga ir arī profesionālā ievirze, kura tiek īstenota Duālās karjeras ietvaros, kas kalpo kā starpposms un atbalsts profesionāliem sportistiem iegūt augstāko izglītību, paralēli aktīvi sportojot. Vērā ņemams fakts ir tas, ka šobrīd LU jau piedāvā trīs studiju programmas, kuras ir vērstas uz sportu, sporta nozari. “Sports veic reprezentatīvās funkcijas: augsta līmeņa sportisti, kuri studē un paralēli nodarbojas ar sportu, pārstāv universitāti valstī un ārpus tās robežām, tādā veidā popularizējot universitāti, kuru pārstāv,” skaidro lektors. 

Kā norāda LU pārstāvis, konferencē iegūtās zināšanas noteikti tiks pielietotas praksē un tiks nodotas tālāk studentiem. “Papildus iegūtajām zināšanām, konferencēs ir iespējams izveidot jaunus kontaktus ar jomas pārstāvjiem no dažādām valstīm, kas vēlāk var noderēt kā labs iedvesmas avots, kur smelties jaunas idejas. Šajā konferencē izdevās izveidot labu kontaktu ar Ukrainas un Slovākijas sporta jomas pārstāvjiem,” tā R. Parandjuks. Viņš uzsver, ka gūtās zināšanas noteikti būs lietderīgas arī plānotās LU Sporta mājas kontekstā, jo līdz ar Sporta māju būs jāattīsta arī personāls un jāpilnveido zināšanas. Tas kalpos par labu pamatu jauniem pētījumiem un zinātnes atklājumiem sporta jomā. 

Iegūtās zināšanas noteikti varēs pielietot ikdienā, gan fitnesa zālē, gan daloties pieredzē, lasot lekcijas. 

Pēc konferences apmeklēšanas R. Parandjuks atzīst, - ja pēc apmēram pieciem gadiem šāda līmeņa konferenci varētu noorganizēt LU, piemēram, jaunajā Sporta mājā, tad tas būtu plats solis LU sporta, kultūras un zinātnes attīstības jomā. 

“LU realizētās trīs bakalaura studiju programmas ir ļoti labs sākums sporta zinātnes un kultūras attīstībai. Lai nākotnē varētu vēl vairāk attīstīties, ir nepieciešams progress jeb mazi soļi, kas attiecīgi arī ir šīs konferences, profesionāla personāla piesaiste utt. Tad tādi lielie mērķi kā infrastruktūras uzlabošana, kura sevī ietver Sporta māju, laboratoriju un pētījumus, būs daudz vieglāk sasniedzami un nesīs labus rezultātus,” veidokli paiž R. Parandjuks. 

Viņš atzīst, ka sporta joma nepārtraukti attīstās, tāpēc arī visiem, kuri ir saistīti ar šo jomu, ir jāiet laikam līdzi un jāpilnveido zināšanas, tādēļ plānos jau ir vēl vairāku sporta nozares konferenču apmeklēšana. 

R.Parandjuka pētījums “Sporta integrācijas iespējas Latvijas vispārējās izglītības skolu sistēmā” pēc konferences tiks publicēts zinātniskajā žurnālā “TRENDS in sport sciences”

Dalīties