Mācību programma ir izstrādāta Erasmus+ Sport projekta “Young Ordinary and Disabled sports Athletes’ MENTORS (YODA MENTORS)” ietvaros. Tās mērķis ir sagatavot profesionālus mentorus, kuri būs gatavi sniegt padomus un atbalstu sportistiem sporta karjeras laikā, sākot no vidusskolas līdz pat augstākās izglītības iegūšanai. 

Ja esi sportists vecumā no 15 gadiem, vienlaicīgi mācies vai studē un vēlies iegūt sev mentoru duālās sporta karjeras atbalstam, aicinām piedalīties YODA MENTORS projektā un aizpildīt šo anketu līdz 4. oktobrim.

YODA Mentors ir programmas Erasmus+ Sport projekts, ko finansē Eiropas Komisija (sk. 603092-EPP-1-2018-1-IT-SPO-SCP).

Papildus informācija pieejama šeit. 

Dalīties