1922. gada 18. oktobris ir Latvijas Universitātes Astronomiskās observatorijas dibināšanas diena. Līdz ar Latvijas Augstskolas izveidošanu 1919. gada 28. septembrī astronomijas attīstībā Latvijā sākās jauns posms, kad zinātniskā un izglītības darbība šajā jomā galvenokārt notika Latvijas Universitātē. 1921. gada rudenī Raiņa bulvāra 19, Rīgā ēkas 4. stāvā astronomiem piešķīra vienu auditoriju, asistentu telpu, blakus telpu un Astronomisko torni. Septembrī tika oficiāli izveidots Astronomijas kabinets, par kura pārzini kļuva astronoms Alfrēds Žaggers. Sāka veidot laika dienestu, kas bija nepieciešams mācību nolūkiem un arī valsts vajadzībām. 1922. gada 18. oktobrī Latvijas Universitātes Padome nolēma pārdēvēt Astronomisko kabinetu par Latvijas Universitātes Astronomisko observatoriju, kā tās pārzinis turpināja darboties A. Žaggers.

Mēneša priekšmets. Astronomiskās observatorijas durvju plāksnīte

Zem Lupas. LVU Astronomiskās observatorijas laika dienesta atjaunošana

Mēneša priekšmets. Bijušā astronomisko novērojumu paviljona novietojuma shēma

Virtuālā izstāde “Astronoma Alfrēda Žaggera publikācijas”

INTERVIJA AR ASTRONOMA MAZMEITU INGRĪDU ŽAGGERI