2011. gada oktobrī F. Candera – kosmosa izpētes muzejā notika latviešu astronoma Kārļa Šteina simtgadei veltīta izstāde. Viņa vārds zinātnē saistās ar mazo planētu un komētu izpēti, kā arī ar precīzā laika noteikšanas problēmām. Piedāvājam ieskatu izstādes fotomateriālos.