1959. gadā Latvijas Valsts universitātē (LVU) tika nodibināts Skaitļošanas centrs (SC), kura rīcībā pakāpeniski nonāca ēka Raiņa bulvārī 29. Še uzstādītās tolaik Baltijā jaudīgākās elektroniskās skaitļošanas mašīnas (ESM – mūslaiku valodā „datora”) БЭСМ-2 veiksmīga un arvien plašāka izmantošana dažādu zinātnes, tehnikas un tautsaimniecības nozaru tālākā attīstībā nodrošināja SC plašu pazīstamību un vispārēju atzinību visā toreizējā „sociālisma impērijā”, kas savukārt ļāva iegādāties un likt lietā arvien modernākus un pilnīgākus (to skaitā ārzemēs ražotus) datu apstrādes līdzekļus. Par muzeja darbības vēsturi skatīt šeit.