Studentu karcera fenomens Eiropas universitāšu vēstures kontekstā

Projekta mērķis ir izvērtēt Studentu karcera kultūrvēsturisko unikalitāti, raksturojot to kā sava laika augstskolas studiju procesa organizēšanas un studentu dzīves neatņemamu sastāvdaļu.

Latvijas Universitātes vēsturiskais Studentu karceris - video

 

Zvaigžņu globusa restaurācija

Valsts Kultūrkapitāla fonda finansējums viena no lielākajiem vēsturiskajiem 20. gs. zvaigžņu globusiem Latvijas teritorijā restaurācijai.

Zvaigžņu globusa restaurācijas dienasgrāmata