Uz dažādu starptautisku saviļņojumu un izaicinājumu fona, šogad tiek atzīmēta ASV un Latvijas diplomātisko attiecību simtgade. Sadarbība starp šīm valstīm aizsākās vēl Latvijas Pirmās brīvvalsts laikā, turklāt ASV, un jo īpaši Amerikas latviešu diasporas atbalsts spilgti bija jūtams arī visus PSRS okupācijas gadus. Sadarbība dažādās jomās ar jaunu sparu atsākās pēc neatkarības atgūšanas un turpinās līdz pat šai dienai.

Salīdzinoši daudz zināms par no ASV saņemto politisko un ekonomisko palīdzību, taču ne mazāka nozīme ir kultūras un izglītības tiltiem, kas gadu gaitā veidojušies starp Latviju un ASV. Lai arī ģeogrāfiski esam vairāk saistīti ar Eiropas izglītības un zinātnes telpu, līdz šim maz apzināts lielais ASV ieguldījums sociālo un humanitāro zinātņu attīstībā postpadomju Latvijā, veicinot mūsdienīgi domājošas sociālo zinātnieku paaudzes sagatavošanu un   jaunu pētniecības jomu iedibināšanos. 

Kultūras un izglītības tiltu veidotāji ir bijuši gan spilgti ASV latviešu diasporas pārstāvji, kas atgriezušies veikt pedagoģisko darbu Latvijā, gan dažādu ASV un latviešu diasporas mecenātu stipendiju saņēmēji, gan jaunie profesionāļi un zinātnieki, kuri dažādos veidos pilnveidojuši savas zināšanas labākajās ASV augstskolās.

Lai labāk izgaismotu ASV ieguldījumu sociālo un humanitāro zinātņu attīstībā Latvijā, kā arī šobrīd studentiem un pētniekiem pieejamās iespējas, tiek organizēta paneļdiskusija «Kultūras un izglītības tilti starp Latviju un ASV: atskats uz pieredzi un nākotnes iespējas». Diskusijā ar saviem pieredzes stāstiem dalīsies Fulbright un citu ASV stipendiju saņēmēji no dažādām Latvijas augstskolām, reģioniem un jomām, ilustrējot, kā ASV gūtā pieredze ietekmējusi viņu profesionālo skatījumu, karjeru un viņu pārstāvētās jomas attīstību Latvijā kopumā.

Pasākums norisināsies 10. oktobrī no plkst. 16.00 līdz plkst. 19.00 Latvijas Universitātes Dabas mājā, Jelgavas ielā 1, 702. telpā. Uz to īpaši aicinām akadēmiskās vides pārstāvjus, pētniekus, mācībspēkus, studentus un potenciālos studentus, fondus un organizācijas, kas iesaistītas sadarbības stiprināšanā ar diasporu, kā arī citus interesentus. Paneļdiskusijā piedalīsies arī ASV vēstniecības pārstāvji un projekta sadarbības partneri no dažādām nevalstiskajām organizācijām, un tā palīdzēs ne vien labāk apzināties līdzšinējo ASV programmu – gan Fulbright, gan dažādu diasporas mecenātu vai vienkārši studiju ASV – atstāto nospiedumu Latvijas izglītībā un zinātnē, bet arī informēs studentus un pētniekus par šo stipendiju nozīmi un iespējām tām pieteikties pašiem. Dalībniekiem būs iespējams arī uzdot jautājumus un uzzināt vairāk par dažādām iespējām pilnveidot savas zināšanas, mācoties un stažējoties ASV.

Diskusiju organizē Latvijas mutvārdu vēstures pētnieku asociācija «Dzīvesstāsts» sadarbībā ar LU Diasporas un migrācijas pētījumu centru, ASV vēstniecību Latvijā un ASV Valsts departamenta Studentu pakalpojumu inovāciju fonda (Alumni Engagement Innovation Fund) atbalstītā projekta «Kultūras un izglītības tilti starp Latviju un ASV» ietvaros. Projektu vada LU DMPC direktore, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece Inta Mieriņa. Vairāk par projektu iespējams izlasīt šeit.

Share

Related Content

Noskaidroti biznesa iespēju festivāla “Icebreakers’22” uzvarētāji
07.10.2022

Noskaidroti biznesa iespēju festivāla “Icebreakers’22” uzvarētāji

LU rīko Baltijas jūras reģiona inovāciju, investīciju un attīstības konferenci
05.10.2022

LU rīko Baltijas jūras reģiona inovāciju, investīciju un attīstības konferenci

Tapis izdevums – veltījums Latvijas Universitātes simtgadei
04.10.2022

Tapis izdevums – veltījums Latvijas Universitātes simtgadei

Rīgā norisināsies desmitā konference “Valodas tehnoloģijas – Baltijas perspektīva”
03.10.2022

Rīgā norisināsies desmitā konference “Valodas tehnoloģijas – Baltijas perspektīva”

FOTO. No Saules vētrām kosmosā līdz puteksnim mikroskopā – LU aizvadīta Zinātnieku nakts
03.10.2022

FOTO. No Saules vētrām kosmosā līdz puteksnim mikroskopā – LU aizvadīta Zinātnieku nakts

LU 103. jubilejas nedēļā iznācis žurnāla “Alma Mater” jaunais numurs
29.09.2022

LU 103. jubilejas nedēļā iznācis žurnāla “Alma Mater” jaunais numurs