Latvijas Universitāte (LU) Erasmus+ programmas Eiropas Universitātes FORTHEM aliansē sadarbojas ar Opoles Universitāti (Polija) studiju kursu īstenošanā, šī gada pavasarī piedāvājot LU studentiem bez maksas apgūt Opoles Universitātes (Polija) īstenotu kursu “Apzinātība un radošais sniegums”, savukārt Opoles studenti varēs apgūt Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pieaugušo pedagoģijas izglītības centra īstenotu kursu “Inovatīvā pedagoģija dažādības risinājumiem”. Sekmīgu kursu apguves rezultātā abu pušu studenti saņems sertifikātu ar 3 ECTS (2 kredītpunktiem).

Par Opoles Universitātes piedāvāto kursu

No š.g. 6. aprīļa līdz 12. maijam Opoles Universitātes (Polija) īstenos kursu “Apzinātība un radošais sniegums” (Mindfulness and creative performance), kursu vadīs profesore Dr. Malgožata Adams – Tukendorf. Studiju kurss notiks attālināti angļu valodā, kura laikā studenti gūs:

  • ieskatu par sensorisko uztveri,
  • vingrinās radošo domāšanu, balstoties uz jēgpilnu novērošanas procesu,  
  • aktivizēs refleksiju,   
  • paaugstinās apzināšanos, izpratni, 
  • radīs izpratni par savas dzīves kvalitāti pašreizējā momentā,   
  • radošu pieredzi angļu valodā.  
 

Par Latvijas Universitātes piedāvāto kursu

No š.g. 1. aprīļa līdz 13. maijam LU īstenos kursu “Inovatīvā pedagoģija dažādības risinājumiem” (Innovative Pedagogy for Addressing Diversity) Opoles Universitātes studentiem. Kursa mērķis ir pilnveidot dalībnieku zināšanas un prasmes izmantot inovatīvus risinājumus pedagoģiskajā darbā ar dažādiem izglītojamiem. No LU puses kursu pasniegs asociētā profesore Dr. Ieva Grīnberga, kursa saturs ietver:

  • inovāciju teorijas un dažādības izpratne,  
  • inovatīva pedagoģija,  
  • inovatīvi dažādības risinājumi, 
  • pedagoģisko inovāciju radīšana, īstenošana.  

Studiju kursa laikā dalībniekiem būs iespēja pēc izvēles strādāt pie pedagoģisko dažādības risinājumu (jaunas metodes, rīka, uzdevuma u.c.) radīšanas vai īstenošanas, izmantojot kursā apgūtās zināšanas un prasmes.  

Share

Related Content

FORTHEM alianses pieteikums jaunam finansējuma periodam ir veiksmīgs
29.07.2022

FORTHEM alianses pieteikums jaunam finansējuma periodam ir veiksmīgs

Latvijas Universitāte uzņem Forthem Campus Riga studentus
03.05.2022

Latvijas Universitāte uzņem Forthem Campus Riga studentus

Forthem alianse aicina pieteikties uz īstermiņa mobilitātes pasākumiem 2022. gadā
12.11.2021

Forthem alianse aicina pieteikties uz īstermiņa mobilitātes pasākumiem 2022. gadā

LU rīko Forthem konference par pārmaiņām ekonomikā, pārvaldē un politikā Covid-19 ietekmē
27.10.2021

LU rīko Forthem konference par pārmaiņām ekonomikā, pārvaldē un politikā Covid-19 ietekmē