Latvijas Universitāte (LU) aicina jaunos augsta līmeņa sportistus izmantot LU piešķirtās sporta stipendijas, kas nodrošina iespēju sportistiem iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību un vienlaikus turpināt sportista karjeru. Sporta stipendija nodrošina studiju maksas segšanu, ja sportists uzrādījis augstus sasniegumus savā sporta veidā un vienlaikus ir sekmīgs arī studijās LU.

LU ir viena no pirmajām augstskolām Baltijā, kas augsta līmeņa sportistiem piedāvā iespēju iegūt augstāko izglītību, apvienojot to ar sportista karjeru, tādējādi nodrošinot nākotnes perspektīvu Latvijas labākajiem atlētiem. Universitātes loma ir īpaša Latvijas sportā, jo nodrošina pārejas posmu no jaunatnes sporta uz profesionālo sportu, atbalstot jaunos sportistus turpināt sasniegt sava potenciāla maksimumu.

Kamaniņu braucēja Elīna Ieva Vītola saka: “Nodarbojoties ar kamaniņu sportu, kad sacensību sezona ir ziemas periodā, un intensīvāko mācīšanās periodu pavadu ārpus Latvijas, noteikti varu teikt, ka Duālā karjera ir lielisks veids, kā apvienot profesionālo sportu ar studijām. Šajā semestrī saskāros ar priekšmetiem, kur eksāmenus nevareju nokārot uzreiz kopā ar kursu, taču lektori bija tik atsaucīgi un pretīmnākoši, ka pagarināja man kārtošanas termiņu un nokārtoju visu atgriežoties Latvijā. Vēlviens liels pluss, jo augstāki sasniegumi sportā, jo lielāka studiju maksas atlaide, kas ir lielisks motivātors, lai ārpus studijām ar pilnu atdevi atdotos treniņos."

Lai pieteiktos LU sportistu atbalsta programmas “Duālā karjera” sporta stipendijas iegūšanai 2024./2025. mācību gada rudens semestrī, ir jāveic sekojošas darbības:

1.     Jāiesniedz dokumenti kādā no LU studiju programmām. Vairāk informācija par pieteikšanos šeit.

2.     Jāaizpilda pieteikšanās anketa, par saviem labākajiem pēdējo 2 gadu sasniegumiem.

3.     Laika posmā no 1. līdz 28. jūlijam jāiesūta e-pasts uz sports@lu.lv ar pielikumā pievienotu:

  • aizpildītu pieteikšanās anketu, (Pieteikšanās anketa)
  • savu CV brīvā formā,
  • rekomendāciju no LU sporta trenera (attiecas uz sportistiem, kuri spēlē kādā no LU komandām), Olimpiskās komitejas vai sporta federācijas,
  • citi dokumenti pēc paša ieskatiem, kas varētu palīdzēt izvērtēt pieteikumu. (Nav obligāti).

Lēmumu par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt stipendiju Stipendijas komisija pieņem ne vēlāk kā 5 dienas pirms rudens semestra reģistrācijas nedēļas sākuma. 

Rezultātus LU Sporta centrs paziņo 3 darba dienu laikā pēc Stipendiju komisijas lēmuma pieņemšanas. 

Aicinām iepazīties ar Latvijas Universitātes “Duālās karjeras” sporta stipendijas piešķiršanas noteikumiem, kā arī pievienojam pieteikšanās anketas veidlapu.

Noteikumi

 

Dalīties