LU Muzeja Zooloģijas kolekcijās glabājas kāds īpašs muzejisks priekšmets ar vēsturisku nozīmi - LU Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes Salīdzinošās anatomijas un eksperimentālās zooloģijas institūta inventāra žurnāls.

2020. gadā atzīmējām LU Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes Salīdzinošās anatomijas un eksperimentālās zooloģijas institūta dibināšanas un atklāšanas 100 gadu jubileju. Lēmumu par institūta dibināšanu pieņēma 1920. gada 22. septembrī, bet to atklāja 31. oktobrī. Šis institūts pastāvēja līdz 1944. gadam, kad Latvijas Universitāti pārveidoja par Latvijas Valsts universitāti, Matemātikas un dabas zinātņu fakultāti sadalīja pēc padomju augstskolu parauga, un jaunajā Bioloģijas fakultātē uz šī un otra - Sistemātiskās zooloģijas institūta, bāzes izveidoja Zooloģijas katedru – tagadējās Zooloģijas un dzīvnieku ekoloģijas katedras un arī Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedras priekšteci. Pēc pārkārtojumiem abu institūtu muzejiskie priekšmeti un kolekcijas, nonāca Zooloģijas katedras pārziņā, kur 1961. gadā tika izveidots muzejs.

Par Salīdzinošās anatomijas un eksperimentālās zooloģijas institūtu - tā kolekcijām un aprīkojumu - varam spriest, ielūkojoties inventāra žurnālā. Tas iesākts 1934. gada 2. janvārī. Sākumā ieraksti veikti ar rakstāmmašīnu – līdz 48. lapai, un beidzas ar 631. kārtas numuru. Pēc tam seko ieraksti rokrakstā – līdz 72. lapai un beidzas ar 1459. kārtas numuru. Tātad, var secināt, ka pirmās lapas, aizpildītas laikā no institūta dibināšanas līdz 1934. gadam, liktas rakstāmmašīnā pa vienai. Tad, pēc inventarizācijas šīs lapas iesietas un tālāk ierakstus varēja veikt tikai rakstot ar roku. Iesietās lapas caurauklotas ar divām auklām. Pēdējā lapā auklām uzlikts lakas zīmogs un uzrakstīts: “LU Mat. un dabas zinātņu fakult. Salīdzinošās anatomijas un eksperimentālās zooloģijas institūta inventāra žurnālā ir caursaitētas, ar parakstiem un zīmogu apstiprinātas 131 lapa.” Parakstījis Prorektors, saimniecības lietu vadītājs, paraksts nesalasāms. Jāpiezīmē, ka lappušu numerācija attiecas uz atvērumiem nevis katru lappusi.

Titullapā varam lasīt: Latvijas Ūniversitātes Matemātikas un dabas zinātņu fakultātes Salīdzinošās anatomijas un eksperimentālās zooloģijas institūta inventāra žurnāls, sastādīts pēc inventāra uzņemšanas akta Nr. 63, 1934. gada 2. janvāra.

Pirmais ieraksts: “Mikroskops – binokulārais Nr. 206047; firma “E.Leitz”; klāt okulāri: 1 pāris 0; 1 pāris 3; 1 pāris 5; 1 pāris F=12; objektīvi: divi pāri; objektīva turētāji 25 mm, 32 mm, 40 mm, 48 mm, 55 mm; 1 gb. statīvs; viss koka skapītī.” Cena 300 Ls. Pēc mūsdienu mikroskopu parametriem atbilst profesionālam pētniecības mikroskopam. Minētā firma “E.Leitz” ir ievērojama firma, kas ražojusi optiskos instrumentus laikā no 1849. gada līdz 1986. gadam.

Pārskats par inventāra žurnāla saturu

Nr. p.k. 1. – 23. Mikroskopi no firmām “E.Leitz”, "Winkel Zeiss", "C.Zeiss", "E.Hartnack", "R.Winkel".

Nr. p.k. 24. – 87. Dažādi laboratorijas aparāti un instrumenti, t.sk., pieci cirķeļi (instruments dažādu kaulu parametru mērīšanai), vienu tādu pašlaik lieto LU Bioloģijas fakultātes Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedrā. Tomēr attiecīgais inventāra numurs uz tā nav atrodams. Vēl šajā sarakstā ir trīs zīmēšanas aparāti. Viens sens zīmēšanas aparāts pašlaik glabājas LU Muzeja Ģeoloģijas kolekcijās, bet nav atšifrējams, vai tas varētu būt viens no šiem.

Nr. p.k. 88. – 196. Montētie skeleti un kauli. LU Muzeja Zooloģijas kolekcijās pašlaik glabājas 95 no tiem.

Nr. p.k. 197. – 33 stirnu ragi, muzejā glabājas astoņi. Būtu jāpiezīmē, ka 1993. gadā muzejā bija ugunsgrēks, kurā gāja bojā liela daļa no ragu ekspozīcijas.

Nr. p.k. 198. – 199. Ziemeļbrieža ragi, pašlaik glabājas muzejā.

Nr. p.k. 200. Staltbrieža ragi, pašlaik glabājas muzejā.

Nr. p.k. 201. – 202. Aļņa ragi, pašlaik glabājas muzejā.

Nr. p.k. 203 – 205. Dažādi montēti ragi.

Nr. p.k. 206. – 230. Dažādi cilvēka un dzīvnieku ķermeņa daļu modeļi.

Nr. p.k. 231. – 232. Foreles attīstība, slapjie preparāti, viens pašlaik glabājas muzejā.

Nr. p.k. 233. – 234. Vardes attīstība, slapjie preparāti, pašlaik glabājas muzejā.

Nr. p.k. 235. Tritona attīstība, slapjais preparāts, pašlaik glabājas muzejā.

Nr. p.k. 236. – Ķirzakas attīstība, slapjais preparāts, pašlaik glabājas muzejā.

Nr. p.k. 237. – Zalkša attīstība, slapjais preparāts, pašlaik glabājas muzejā.

Nr. p.k. 238. – Vistas attīstība, slapjais preparāts, pašlaik glabājas muzejā.

Nr. p.k. 239. – 242. – Dažādi slapjie preparāti.

Nr. p.k. 243. – 550. Tabeles=plakāti par dažādām bioloģijas tēmām.

Nr. p.k. 551. – 558. Laboratorijas inventārs.

Nr. p.k. 559. - Darvina krūštēls (ģipsis) , pašlaik glabājas muzejā.

Nr. p.k. 560. - Aristoteļa krūštēls (ģipsis), pašlaik glabājas muzejā.

Nr. p.k. 561. - 593. Laboratorijas inventārs.

Nr. p.k. 594. – 602. Zīmogi.

Nr. p.k. 603. – Mikroskopisku preparātu kolekcija.

Nr. p.k. 604. – Akvārijs.

Nr. p.k. 605. – 612. Terāriji.

Nr. p.k. 613. – 628. Dažādi būri.

Nr. p.k. 629. – 643. Mēbeles un dažādi aparāti.

Nr. p.k. 644. – Koka pakāpnes, krāsotas, pašlaik glabājas muzejā.

Nr. p.k. 645. – 647. Dažādi aparāti.

Nr. p.k. 648. Vilka galvaskauss. Pašlaik apskatāms ekspozīcijā.

Nr. p.k. 649. Brieža ragi, pašlaik glabājas muzejā.

Nr. p.k. 650. – 662. Mēbeles un dažādi aparāti.

Nr. p.k. 663. – 673. Neatšifrēti skeleti un/vai izbāzeņi.

Nr. p.k. 674. – 675. Grāmatu plaukts un urbjamā mašīna.

Nr. p.k. 676. – 677. Dažādi galvaskausi.

Nr. p.k. 678. Ilkņdelfīna zobs (durklis), pašlaik apskatāms ekspozīcijā.

Nr. p.k. 679. Valzirga galvaskauss, pašlaik apskatāms ekspozīcijā.

Nr. p.k. 680. Nemontēts zaķa skelets, pašlaik glabājas muzejā.

Nr. p.k. 681. Neatšifrēts ieraksts.

Nr. p.k. 682. – 698. – Dažādas mēbeles un aparāti.

Nr. p.k. 699. – 703. – Dažādi galvaskausi.

Nr. p.k. 704. - Seska galvaskauss, pašlaik apskatāms ekspozīcijā.

Nr. p.k. 705. – Meža caunas galvaskauss, pašlaik glabājas muzejā.

Nr. p.k. 706. – 707. – Dažādi galvaskausi.

Nr. p.k.708. – Kapibaras galvaskauss, pašlaik apskatāms ekspozīcijā.

Nr. p.k. 709. – Ziemeļamerikas (koku) dzeloņcūkas galvaskauss, pašlaik apskatāms ekspozīcijā.

Nr. p.k. 710. – Oposuma galvaskauss, pašlaik apskatāms ekspozīcijā.

Nr. p.k. 711. un/vai 712. – Pīļknābja galvaskauss, pašlaik apskatāms ekspozīcijā.

Nr. p.k. 713. – Trīspirkstu sliņķa galvaskauss, pašlaik apskatāms ekspozīcijā.

Nr. p.k. 714. - 729. - Dažādas mēbeles, aparāti, laboratorijas inventārs, neatšifrēti priekšmeti.

Nr. p.k. 730. – 731. - Rajas, pagaidām neatšifrētas.

Nr. p.k. 732. – 785. – Dažādas mēbeles un laboratorijas inventārs.

Nr. p. k. 786. – 1444. – Dabas priekšmeti, kas pārņemti no Jelgavas bijušā provinciālmuzeja. Tagad tiek lietots muzeja sākotnējais nosaukums – Kurzemes Provinces muzejs.

Pirmais ieraksts, nr.p.k. 786., izdarīts 1941. gada 20. janvārī, datums it kā turpinās tālāk visiem priekšmetiem no šī muzeja, bet saraksts ir garš, tajā nomainās rokraksti. Tātad varētu domāt, 20. janvāris ir saņemšanas datums, kas saglabāts visiem priekšmetiem, lai arī tie varētu būt ievadīti inventārā vairāku dienu laikā. Tagad mūsu rīcībā ir precizēts priekšmetu saraksts, inventārā ir 559 priekšmeti, pārsvarā putnu izbāzeņi. Ekspozīcijā aplūkojami 316 priekšmeti.

Nr. p. k. 1445. - Cilvēka (Homo) skelets, pārņemts no bijušā Rīgas Herdera institūta, 1941. gada 12. martā, pašlaik apskatāms ekspozīcijā.

Nr. p. k. 1446. - Gimmertāla (Gimmerthal) insektu kolekcija vienā skapī, pārņemta no bijušā Rīgas Herdera institūta, 1941. gada 12. martā, pašlaik glabājas muzejā. B.A. Gimmertāls - vācu entomologs, viens no pirmajiem divspārņu pētniekiem Latvijā un Krievijā, Rīgas Dabaspētnieku biedrības dibinātājs un viceprezidents 19. gs. vidū.

Nr. p. k. 1447a – 1447b – Nolkena (Nolcken) tauriņu kolekcija divos skapjos, pārņemta no bijušā Rīgas Herdera institūta, 1941. gada 12. martā, pašlaik glabājas muzejā. J.H.V. Nolkens bija viens no ievērojamākajiem tauriņu pētniekiem Baltijā.

Nr. p. k. 1448 – 1459. Dažādi laboratorijas inventāra priekšmeti, rakstāmmašīna, ģīmetnes, līdz mūsdienām nav saglabājušies.

Pēdējie ieraksti izdarīti 1942. gada 5. janvārī.

LU Muzeja Zooloģijas kolekcijās glabājas vēl vairāki inventāra žurnāli un kolekciju katalogi. Ar interesi var aplūkot to noformējumu, dažādos stilus un rokrakstus, kādos tie rakstīti. Tajos glabājas Latvijas Universitātes vēsture.

Papildus informācija:

Par Kurzemes Provinces dabas kolekciju bija sagatavots ziņojums LU 77. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2019. gada 21. februārī: Mudīte Rudzīte, Aldis Barševskis, Silva Poča, Māris Rudzītis “Kurzemes Provinces muzeja dabas kolekcijas liktenis.”

Par Kurzemes Provinces muzeja eksotisko putnu izbāzeņiem bija ziņojums LU 76. starptautiskajā zinātniskajā konferencē 2018. gada 29. janvārī: Viesturs Vintulis, Madars Bergamanis “LU Zooloģijas muzeja eksotisko putnu kolekcija – vēsture un izaicinājumi.”

Dalīties