Herbārija bibliotēka LUM Botānikas un mikoloģijas kolekcijās
Herbārija bibliotēka LUM Botānikas un mikoloģijas kolekcijās

Jebkuras nozares speciālistam darba un pētniecības uzdevumu veikšanai nepieciešama literatūra, kurā var atrast pagātnes un tagadnes informāciju, zināšanas un nozares tendences. Labs palīgs ir bibliotēkas, kuras uzkrāj informācijas avotus un resursus, pareizajos fiziskajos apstākļos tos uzglabā, sniedz datus par šiem resursiem un ar tiešsaistes katalogu starpniecību ļauj lietotājiem atrast nepieciešamo literatūru un izmantot to savām vajadzībām. Taču pašreizējā situācijā dažas bibliotēkas funkcijas ir ierobežotas (nav iespējas, atnākot uz bibliotēku, uz vietas apskatīt izvēlēto grāmatu un izgūt no tās informāciju, neņemot šo grāmatu uz mājām). Tādos gadījumos priekšrocība ir tiem, kuri savās darba vietās jau ir uzkrājuši un glabā darbam un pētniecībai nepieciešamo literatūru, veidojot privātas vai darba bibliotēkas. LU Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekciju speciālistiem ir šāda priekšrocība. Kolekciju telpās Kronvalda bulvārī 4 ir uzkrāta apjomīga (aptuveni 500 grāmatu un brošūru liela) Herbārija bibliotēka.

Herbārija bibliotēka sastāv no grāmatām, brošūrām un periodiskajiem izdevumiem plašā nozaru un tematiku klāstā:

 • UDK 502/504 – Vides zinātne. Dabas resursu aizsardzība. Draudi videi un aizsardzība pret tiem
 • UDK 57 – Bioloģijas zinātnes kopumā
 • UDK 574 – Vispārīgā ekoloģija un bioloģiskā daudzveidība
 • UDK 575.8 – Evolūcija. Sugu izcelšanās. Filoģenēze
 • UDK 576.3 – Vispārīgā citoloģija. Šūna kā bioloģiskā sistēma
 • UDK 58 – Botānika
 • UDK 581 – Vispārīgā botānika
 • UDK 581.1 – Augu fizioloģija
 • UDK 581.9 – Ģeogrāfiskā botānika. Augu ģeogrāfija (fitoģeogrāfija). Floras. Augu ģeogrāfiskā izplatība
 • UDK 582 – Sistemātiskā botānika
 • UDK 59 – Zooloģija
 • UDK 615.32 – Dabiskas izcelsmes vielas un to maisījumi. Zāles šaurākā nozīmē
 • UDK 630 – Mežsaimniecība
 • UDK 632 – Augu bojājumi. Augu slimības. Augu kaitēkļi, augiem kaitīgie organismi. Augu aizsardzība
 • UDK 633 – Lauka kultūras un to audzēšana
 • UDK 635.9 – Dekoratīvie augi. Daiļdārzkopība

Visplašāk pārstāvētās nozares ir sistemātiskā botānika (76 grāmatas), ģeogrāfiskā botānika (61 grāmata), botānika (54 grāmatas). Visbiežākās valodas ir vācu, latviešu un krievu.

Tāpat Herbārija bibliotēkā ir ar dabu, bioloģiju un botāniku saistīti periodiskie izdevumi: rakstu krājumi Latvijas Veģetācija, Acta Horti Botanici Universitatis Latviensis (Latvijas Universitātes botāniskā dārza raksti), Latvijas bioloģijas biedrības raksti, laikraksti Daba un Zinātne, Daba.

Dalīties

Saistītais saturs

Jaunieguvums Muzeja krājumā
02.10.2021.

Jaunieguvums Muzeja krājumā

ZEM LUPAS. Augu nosaukumu autori
25.01.2021.

ZEM LUPAS. Augu nosaukumu autori

ZEM LUPAS. Hugo Kārļa Grotusa glezna “Viktorijas ūdensroze”
22.12.2020.

ZEM LUPAS. Hugo Kārļa Grotusa glezna “Viktorijas ūdensroze”

ZEM LUPAS. Laboratorijas trauku un iekārtu katalogi
27.10.2020.

ZEM LUPAS. Laboratorijas trauku un iekārtu katalogi

LU SIMTGADES ATKLĀJUMS. Pēterburgas Zinātņu akadēmijas rakstu krājumi
13.12.2019.

LU SIMTGADES ATKLĀJUMS. Pēterburgas Zinātņu akadēmijas rakstu krājumi