Latvijas Universitātes galvenās ēkas Raiņa bulvārī 19, 4. stāva zālē studējošos, pasniedzējus, viesus un citus interesentus ar izcilā algologa Heinriha Skujas mantojuma daļu un ieskatu mūsdienu hidrobiologu darbā fotogrāfijās iepazīstina jaunākā LU Muzeja sagatavotā izstāde.

Latvijas Universitātes absolventa, biologa algologa Heinriha Skujas (1892–1972) zinātnieka mūžs ir bijis ļoti auglīgs. Neskaitāmo ekspedīciju un laboratorijas pētījumu rezultātā viņš noteica tūkstošiem aļģu sugu no dažādām pasaules valstīm. Aptuveni 700 jaunām aļģu sugām, varietātēm un formām H. Skuja bija jaunatklājējs. Savos zinātniskajos darbos zinātnieks ar apbrīnojamu precizitāti un informatīvo bagātību aprakstīja, kā arī ilustrēja aļģu sugas, lai citiem pētniekiem to noteikšana būtu vieglāka. Viņa pētījumu publikācijas par aļģēm dažādās pasaules zemēs ir aktuālas un plaši izmantotas arī mūsdienās, par ko liecina pētnieku zinātnisko rakstu atsauces.

Latvijas Universitātes Muzeja krājuma kolekcijā ar nosaukumu “H. Skujas vēsturiskais mantojums” ir dažādi priekšmeti: herbārija materiāli, iežu paraugi ar aļģu klājumu, ilustrācijas publikācijām, grāmatas, vēstules, diapozitīvi, fotoattēli un personiskās lietas. Tie stāsta par H. Skuju kā zinātnieku un studentu godātu pasniedzēju. Izstādē ir iespēja iepazīt daļu no šīs kolekcijas. Īpaši izcelti H. Skujas aļģu zīmējumi, kas 1948. gadā publicēti monogrāfijā par Zviedrijas ezeru aļģu floru. Vitrīnās ir zinātnieka vāktie paraugi, doktora disertācijas oriģināls, Latvijas Universitātes krājumā esošās monogrāfijas, paraugu sūtījumi no dažādām pasaules valstīm, kurus viņa kolēģi pēc H. Skujas nāves atsūtīja no Upsalas Universitātes.

Katru gadu Latvijas Universitātes Bioloģijas, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātēs mācās studenti, kas savu zinātnisko interesi saista ar hidrobioloģiju, tai skaitā arī ar mikroskopisko ūdens floru un faunu. Savos pētījumos sugu noteikšanai studenti izmanto arī H. Skujas mantojumu. Izstādē apskatāmajās fotogrāfijās ir dots neliels ieskats hidrobiologu āra un studentu laboratorijas darbos.

Dalīties

Saistītais saturs

LU Muzejā aplūkojama iespaidīga Heinriha Skujas periodisko izdevumu kolekcija
09.09.2019.

LU Muzejā aplūkojama iespaidīga Heinriha Skujas periodisko izdevumu kolekcija

LU SIMTGADES ATKLĀJUMS. 19. gadsimta mikrofotouzņēmumi
03.04.2019.

LU SIMTGADES ATKLĀJUMS. 19. gadsimta mikrofotouzņēmumi

Heinriha Skujas privātbibliotēka LU Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekcijās
27.03.2019.

Heinriha Skujas privātbibliotēka LU Muzeja Botānikas un mikoloģijas kolekcijās