Foto: LU Muzejs
Foto: LU Muzejs

Sākot ar 2. novembri, pēc plkst. 17:00 Latvijas Universitātes (LU) Muzeja Astronomijas ekspozīcijā būs apskatāms restaurētais Zvaigžņu globuss. Restaurācijas process norisinājās kopš 2021. gada, un globuss ir uzskatāms par vienu no ievērojamākajiem un vērtīgākajiem LU Muzeja Frīdriha Candera un Latvijas astronomijas kolekcijas priekšmetiem.

 Zvaigžņu globusa diametrs ir 80 cm, tas ievietots korpusā uz trijkāja. Uz globusa attēlotas spožākās zvaigznes, kas savienotas ar līnijām, mitoloģiskās zvaigznāju figūras, Piena Ceļš, koordinātu tīkls un svarīgākās debess sfēras līnijas. Globusu sāka izmantot studentu apmācībai no 20. gs. 30. gadiem un līdz pat 80. gadu beigām.

2018. gadā LU Astronomijas institūts pārcēlās uz jaunām darba telpām LU Akadēmiskajā centrā Jelgavas ielā un  vēsturiskās Astronomiskās observatorijas telpas nonāca LU Muzeja izmantošanā. Zvaigžņu globuss ilgstošās lietošanas gaitā bija nopietni cietis un tam neatliekami bija vajadzīga restaurācija. Tika pieaicināta polihromā koka restauratore Sarmīte Balode, kas novērtēja bojājumus, izpētīja globusa uzbūvi, kā arī uzņēmās globusa restaurāciju. Globuss ir unikāls, jo pirmkārt, cita tik liela Latvijas teritorijā nav, bet galvenais - tā korpuss ir izgatavots no koka - visi citi senie globusi, gan lieli, gan mazi, pamatā tika gatavoti no papjēmašē.

LU Muzejs restaurācijas īstenošanai lūdza Latvijas Universitātes fondu ziedojumu vākšanai, kas tika uzsākta 2020. gadā. Neatsverams ieguldījums bija ziedotāju atbalsts, par ko LU Muzejs ir bezgala pateicīgs. Papildus ziedojumiem LU Muzejs piedalījās Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursā, iegūstot finansiālu atbalstu sarežģītajam restaurācijas procesam, kas norisinājās polihromā koka restauratores Sarmītes Balodes darbnīcā Mālpilī. Globusa restaurācija bija ļoti grūts un sarežģīts process, darba gaitā atklājās izpētes procesā nepamanītas papildus problēmas, talkā tika aicināti arī citi restauratori, līdz beidzot tika atrasta pati piemērotākā restaurācijas metode. Restaurācijas norisi atspoguļo globusa restaurācijas dienasgrāmata, ko sagatavojusi  Latvijas Universitātes Muzeja Frīdriha Candera un Latvijas astronomijas kolekcija krājuma glabātāja palīdze Gunta Vilka un ar to var iepazīties šeit.

Latvijas Universitātes Muzejs aicina ikvienu interesentu apmeklēt ekspozīciju, kā arī īpaši gaida katru, kurš ziedojis globusa atjaunošanas procesā, padarot sabiedrībai pieejamu vēl vienu unikālu un vēsturisku eksponātu.

Dalīties

Saistītais saturs

Zvaigžņu globusam veltīta diskusija
13.02.2024.

Zvaigžņu globusam veltīta diskusija

Zvaigžņu globusa restaurācija: norise un izaicinājumi
11.01.2023.

Zvaigžņu globusa restaurācija: norise un izaicinājumi

VKKF atbalsta zvaigžņu globusa restaurāciju
05.08.2021.

VKKF atbalsta zvaigžņu globusa restaurāciju