Projekta nosaukums: Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2, Rīgā

Projekta vienošanās numurs: 4.2.1.2/18/I/034

Projekta īstenošanas termiņš: no 27.03.2020 līdz 26.09.2021 (18 mēneši)

Projekta kopējais finansējums: Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 260 850,00 Eur, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts 85% jeb 221 722,50 Eur apmērā un valsts budžeta finansējums 15% jeb 39127,50 Eur. Projekta neattiecināmās izmaksas ir 364 020,31 Eur. Projekta kopējās izmaksas 624 870.31 Eur.

Projekta vadītājs: Infrastruktūras departamenta Plānošanas nodaļas Projekta vadītājs Mikus Miķelsons

Projekta koordinatore: Infrastruktūras departamenta Plānošanas nodaļas Projekta vadītāja asistente, Kristīne Štāla e-pasts: kristine.zarina@lu.lv

Projekta mērķis un rezultāti: Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu Latvijas Universitātes ēkā Kandavas ielā 2, Rīgā.

1) plānotais siltumenerģijas ietaupījums pēc projekta īstenošanas ir ne mazāks kā 467,535 MWh/gadā (74,56 %/gadā);

2) plānotais siltumenerģijas patēriņš apkurei pēc projekta īstenošanas nepārsniegs 159,558 kWh/m2 gadā (pie griestu augstuma 20 m);

3) plānotais CO2 emisiju samazinājums 123429,00 kg/gadā;

Projektā plānotās aktivitātes ir pamatotas ar aprēķinu rezultātiem, plānotie finanšu ieguldījumi ir efektīvi attiecībā pret nākotnes ietaupījumu, tāpat arī tiks mazināta ietekme uz vidi un uzlabota pilsētvide, kā arī pagarināts ēkas lietošanas termiņš.

Projekta īss kopsavilkums: Saskaņā ar energoauditu un ēkas tehnisko apsekošanu, ēkā plānots īstenot šādus energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus:

1. Norobežojošās konstrukcijas palmu mājā:

 • polikarbonāta aizvietošana ar stikla fasādi, izmantojot trīsstiklu stikla paketes;
 • horizontālo laipu demontāža vai pārbūve, novēršot termiskos tiltus;
 • sienas ziemeļos (pie administrācijas) siltināšana, izmantojot apmestās fasādes pieeju;
 • stikla bloku rietumu fasādē un sendvičpaneļu austrumu fasādē demontāža un aizvietošana ar mūsdienu prasībām atbilstošo būvkonstrukciju;
 • ēkas cokola renovācija un/vai pārbūve, izveidojot vertikālo siltuma izolāciju 15 cm biezumā vismaz 50 cm zem zemes līmeņa;
 • esošo PVC durvju nomaiņa pret divkameru (trīs stiklu) durvīm.

2. Norobežojošās konstrukcijas administrācijas mājā:

 • fasāžu siltināšana, izmantojot apmestās fasādes pieeju, siltinot ārsienu arī vismaz 50 cm zem zemes līmeņa;
 • esošo PVC logu un durvju nomaiņa pret divkameru (trīs stiklu) logiem/durvīm, uz logiem paredzēt rūpnieciski izgatavotas ārgaisa pieplūdes vārstus (ventilācijas restes).

3. Inženiersistēmas palmu mājā:

 • apkures sistēmas palmu mājā pārbūve, paredzot zemas temperatūras liela laukuma energoefektīvos sildķermeņus (piemēram, ar gaisa paneļiem);
 • gaisa stratifikācijas novēršanai pie griestiem paredzēt ventilatorus;
 • atsevišķu siltuma skaitītāju katrā no ēkām uzstādīšana;
 • elektroenerģijas skaitītāju ventilācijas iekārtu uzstādīšana.

4. Ventilācija palmu mājā:

 • atbilstoši speciālistu norādījumiem ēkā uzstādīt rekuperatīvo (lietderība vismaz 75%) ventilācijas iekārtu, kas nodrošinātu augiem nepieciešamo gaisa apmaiņu, ar iespēju uzstādīt dažādus režīmus un laika grafikus.

Projekta mērķa grupa: Projekta mērķa grupa ir valsts ēkas Kandavas ielā 2, Rīgā (LU Botāniskā dārza Palmu māja) lietotāji – Latvijas Universitātes studenti un darbinieki, kā arī LU Botāniskā dārza Palmu mājas apmeklētāji. Pēc projekta īstenošanas mērķa grupām būs šādi ieguvumi:

 • būtiski samazināsies siltumapgādes izmaksas;
 • tiks atjaunots ēkas estētiskais izskats, kas pozitīvi ietekmēs apkārtējo teritoriju iedzīvotājus un Botāniskā dārza apmeklētājus;
 • mazināsies kaitējums videi;

Informācija sagatavota un publicēta 27.06.2020.

Projekta gaitas atskaites:

Projektā Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2, Rīga,  vienošanās numurs: 4.2.1.2/18/I/034 rudens mēnešos ir turpinājies darbs pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas. Veikta padziļināta izpēte un sagatavota tehniskā specifikācija, lai īstenojot iepirkumu izvairītos no riskiem šādā nestandarta objektā.

Informācija sagatavota un publicēta 27.12.2020.

Projektā Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2, Rīga,  vienošanās numurs: 4.2.1.2/18/I/034 vasaras mēnešos ir noritējis darbs pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas. Ņemot vērā, to ka projekts nav standarta, kā arī lai novērstu riskus būvdarbu laikā, plānots izsludināt apvienoto projektēšanas un būvniecības iepirkumu.

Informācija sagatavota un publicēta 27.09.2020.