Duālās karjeras nozīme nākotnē

Pārējiem jaunajiem sportistiem tieši šajā brīdī doma par studijām augstskolā var ļoti palīdzēt nezaudēt motivāciju treniņos. Tāpēc ir vērts turpināt treniņus un uzlabot sekmes mācībās, jo arī nākotne pēc augstu sasniegumu sporta karjeras pārtraukšanas nebūs iedomājama bez izglītības.

“Duālā karjera” ir saskaņots darbību process, kurā sportists attīsta savu sportisko un akadēmisko kompetenci, sekmē psihosociālo un psiholoģisko attīstību
(Stambulova, 2009).

Duālās karjeras būtība augstākā līmeņa studiju pakāpē, ir radīt sportistiem iespēju paralēli nodarbojoties ar augsta līmeņa sportu, iegūt arī augstāko izglītību, iegūt kvalifikāciju un būt sagatavotam darba tirgum pēc sportista karjeras beigšanas. Sportistam pēc karjeras beigām ir jābūt gatavam strādāt sevis izvēlētajā profesijā, turklāt tai nav jābūt saistītai tikai ar sportu. Bet īpaši jāuzsver, ka jebkuras specialitātes (jurists, grāmatvedis, fiziķis, tulks.....u.c.) profesionālis var būt noderīgs arī sporta nozarei kā tādai, sekmējot labklājības izaugsmi gan nozarē, gan valstī kopumā.

Jebkura pedagoģiskā darbība norit savstarpējā pilnveidošanās, attīstības un mācīšanās procesā, kurā mācībspēki un treneri nodrošina arī studentiem – sportistiem iespējas, praksi, izpratni par sevi, attīstot savu mācīšanos. Patstāvīgās studijās kā pētošās mācīšanās procesā studenti – sportisti iegūst ne tikai jaunas zināšanas un prasmes, ko izmantos savā nākotnes profesionālajā karjerā, bet veicina savu personisko izaugsmi un pilnveidošanos, ko var sekmīgi izmantot savas esošās sportiskās karjeras pilnveidošanā.

Latvijas Universitāte ir viena no pirmajām augstskolām Baltijā, kas augsta līmeņa sportistiem piedāvā iespēju iegūt augstāko izglītību apvienojot to ar sportista karjeru, tādējādi nodrošinot nākotnes perspektīvu Latvijas labākajiem atlētiem. Universitātes loma ir īpaša Latvijas sportā, jo nodrošina pārejas posmu no jaunatnes sporta uz profesionālo sportu, tādējādi atbalstot jaunos sportistus turpināt sasniegt sava potenciāla maksimumu.