Biedrība "Latvijas Universitātes Sports"

Dibināta 1929.gada 29.janvārī 

Darbības mērķi

Sabiedriskā labuma darbība - ar sportu un rehabilitācijas veidu palīdzību nodrošināt veselības nostiprināšanu, darbaspēju noturību un aktīvu radošo ilggadību, veikt veselīga dzīvesveida reklāmu Latvijas Universitātē un pārstāvēt Latvijas Universitāti dažāda mēroga sacensībās. Biedrība tika nodibināta ar mērķi nodrošināt iespējas ikvienam studentam pievērsties akadēmiskajām studijām, zinātniskajai pētniecībai, kā arī iesaistīties dažāda veida sabiedriskajās aktivitātēs.

Vēsture

Sports un sporta izglītība Latvijas Universitātē ir cieši saistīta ar pirmās valsts augstskolas veidošanos un attīstību. 1922. gadā kā septītā sporta biedrība pilsoniskajā Latvijā tika nodibināta Latvijas Universitātes Akadēmiskā sporta biedrība. Pamazām pagājušā gadsimta pirmajā ceturksnī sports LU ieguva vispārējo atzinību, un to ieteica visiem jauniešiem kā svarīgu brīvā laika nodarbību. 1929. gadā tika izveidota biedrība “Universitātes Sports” (US). Tā ir senākā sporta organizācija Latvijā, kas līdz pat šai dienai nepārtraukti turpinājusi savu darbību. Biedrības sporta komandas tikušas kronētas par valsts meistarsacīkšu čempionēm teju katrā sporta veidā, un tas pamatoti liek uzskatīt LU par vienu no spēcīgākajām Latvijas sporta organizācijām.

Svinot 85 gadu jubileju, senākā sporta organizācija noprezentēja atjaunoto Latvijas Universitātes sporta logo. Jaunais logo ir vēsturiski jaunākais no biedrības "Universitātes sports" logo veidiem atjaunotā versijā, kur būtiskākās izmaiņas saistās ar burtu maiņu - US (no vārdiem "Universitātes sports") aizstāj LU ("Latvijas Universitāte"), tādā veidā simbolizējot augstskolas nosaukumu. Burtu fonts ir palicis nemainīgs no LU pēdējos gados ierastā, kas visplašāk atpazīstams basketbola komandas aspektā. Tāpat grafiskā veidā tika rūpīgāk izstrādāta Latvijas Universitātes centrālā ēka, kas dabā atrodas Raiņa bulvārī 19, taču pirmskara logo tika atveidota vien ar pavisam simbolisku silueta formu. Logo ir iekļauts arī biedrības dibināšanas gads 1929, un centrālajā daļā iekļauti trīs vārdi "Latvijas Universitātes sports", kur pēdējais no vārdiem ir mainīgā formā atkarībā no pārstāvošā sporta veida. Logo pamata krāsa ir tāda pat kā oficiālā Latvijas Universitātes krāsa, kas ir zila, taču pieļaujami lietošanai ir arī logo baltā un tumši zilā toņa varianti. Logo forma ir palikusi nemainīga, tā augšdaļā attēlota atvērta grāmata, kas simbolizē zināšanas un izglītību.

Kontakti 

Juridiskā adrese: Rīga, Aspazijas bulvāris 5, LV-1050

E-pasts: sports@lu.lv