Lai iedrošinātu tos, kuri vēl nav piedalījušies, bet apsver tādu iespēju, esam sagatavojuši nelielu interviju ar pagājušā gada uzvarētājkomandas “LU BVEF” kapteini – LU BVEF Vadībzinības nodaļas lektoru Mārtiņu Danusēviču.

Pirms vairāk kā 10 gadiem tika rīkotas LU vadības, mācībspēku un darbinieku sacensības “Jampadracis”, kuru aizsācējs bija LU BVEF bijušais dekāns Edgars Vasermanis. Tieši LU BVEF šajās sacensībās piedalās jau no pirmsākumiem. Mārtiņš Danusēvičs stāsta, ka “Vasermanis augstu vērtēja savu kolektīvu un saprata, ka sports ir viens no veidiem, kā saliedēt komandu un veidot kopības sajūtu. Entuziasms vienmēr ir nācis no atsevišķiem cilvēkiem, kas ir centušies uzmundrināt pārējos un motivēt piedalīties kopīgos pasākumus. Katrā kolektīvā ir atsevišķi cilvēki, kuru individuālais entuziasms pielīp pārējiem”.

LU BVEF pirms sešiem gadiem un pagājušajā gadā ieguva 1.vietu. Šogad viņu galvenais mērķis ir nevis atkal uzvarēt, bet piedalīties kuplā skaitā un izbaudīt pašas spēles: “Mūsu komandā ir daudz dalībnieku, kas brauc atbalstīt sportotājus, nevis paši sportot. Tādēļ augstāk vērtējam kopības sajūtu nekā medaļas. Lai jau uzvaras kauss un medaļas ir patīkams papildinājums labi pavadītam laikam."

LU BVEF komandai ļoti labi veicās florbola metienos un kroketā. Pēc Edgara domām komandai šajās disciplīnās veicās, jo bija ļoti daudzveidīgs personāls, līdz ar to atradās gan izbijis florbolists, gan cilvēks ar nosvērtu sitienu kroketā, gan prasmēm citās disciplīnās. Tāpēc Edgars uzskata, ka “svarīgi ir savākt kuplu komandu, lai katrs nosegtu katru pozīciju”.

Edgars tā pat kā citi dalībnieki uzskata, ka šīs sporta spēles ir nepieciešamas, jo “gada laikā tā ir viena no ļoti retām iespējām kolēģiem atpūsties kopā. Īpašu to padara gan norises vieta, gan tas, ka tā ir viena no tām reizēm, kad var just, ka darbinieki kļūst vienlīdzīgi – sporta laukumā asistents, metodiķis un profesors kļūst par vienlīdzīgiem komandas biedriem un vienkārši sporta draugiem”.