Subscription

Sports lessons during Spring semester are online and they are for free. They are available on our facebook page "LU sports"

SPORTS TYPES

University of Latvia invites all others stakeholders to attend such sports:

PURCHASE OF SUBSCRIPTIONS

1. Subscriptions are required - EUR 50 / semester
This subscription includes premium quality sports.

1.1. The payment order must state: PARTICIPATION FEE FOR SPORTS ACTIVITIES

1.2. Entry fee for sports activities is credited to LU account

2. After paying the subscription, go to the training, show the coach a payment document (payment printout) and get the LU SC sticker.
LU SC sticker = subscription

3. In the first training session you have to register with the trainer and sign the safety rules *

* LU SC has the opportunity to refuse to purchase a subscription based on LU internal regulations!

MORE INFORMATION: sports@lu.lv

Visiem absolventiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt treniņus šādos sporta veidos:

ABONEMENTU IEGĀDE

1. Jāiegādājas abonements – EUR 40 / semestrim
Šis abonements ietver augstāk minētos sporta veidus.

         1.1. Maksājuma uzdevumā jānorāda: DALĪBAS MAKSA PAR SPORTA NODARBĪBĀM

         1.2. Dalības maksu par sporta nodarbībām ieskaita LU kontā

Saņēmējs: Latvijas Universitāte

Izvēlies kādu no bankām un veic samaksu uz norādīto bankas kontu:

Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
Konta numurs: LV10RIKO0000082414423

“Swedbank” AS
Kods: HABALV22
Konta numurs: LV47HABA0551055080524

SEB banka, AS
Kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV72UNLA0055003671805

2. Pēc abonementa samaksas veikšanas dodies uz treniņu, uzrādi trenerim maksājumu apstiprinošu dokumentu (maksājuma izdruku) un saņem LU SC uzlīmi.
LU SC uzlīme = abonements

3. Pirmajā treniņā pie trenera/-es ir jāreģistrējas un jāparakstās par drošības noteikumiem *

* LU SC ir iespēja atteikt abonementa iegādi, pamatojoties uz LU iekšējās kārtības noteikumiem!

INFORMĀCIJA:
sports@lu.lv

UNIVERSITY OF LATVIA SPORTS CENTER

UL Sports Center (SC) offers up to 40 different lessons in 12 sports where practices are run by professional coaches. Everyone can choose the most suitable course, for the intensity of the load and for the individual interests.

UL invites all international students to attend such sports:

SUBSCRIPTION PURCHASE

1. You must purchase a subscription for sports activities:

1.1. The payment order must indicate: DALĪBAS MAKSA PAR SPORTA NODARBĪBĀM

1.2. The participation fee for sports activities is transferred to the LU account

Beneficiary: Latvijas Universitāte 

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Code: RIKOLV2X

Account number: LV10RIKO0000082414423

EUR 20 / semester

This subscription includes training in the following sports:

  • Basketball
  • Martial arts
  • Floorball
  • Football
  • Ping-pong
  • General physical training
  • Volleyball
  • Self defense

EUR 30 / semester

This subscription includes training in the following sports:

  • fitness group classes
  • the above sports (basketball, martial arts, floorball, football, table tennis, general physical training, volleyball, self-defense)

2. After paying the subscription fee, go to the training, present the payment confirmation document (payment printout) to the coach and receive the LU SC sticker.

LU SC sticker = subscription.

3. For the first time, you must register with the trainer and sign the safety rules

* BONUS: When purchasing a subscription for sports activities, entrance to the LBL basketball team "University of Latvia" games by presenting a student card with the LU SC sticker FREE.

* LU SC has an opportunity to refuse the purchase of a subscription on the basis of LU internal regulations!

ADDITIONAL INFORMATION: sports@lu.lv