On 2 November 2018, CRE:HUB team in Latvia participated in the conference of the Latvian Academy of Culture "Culture Crossroads XII".

During the Conference, CRE:HUB research results and good practices of creative and cultural industries in the project regions were presented.

More about the Conference "Culture Crossroads XII".

CRE:HUB presentation (in Latvian)


2018. gada 2. novembrī Latvijas Universitātes pārstāvji piedalījās Latvijas Kultūras akadēmijas zinatniskajā konferencē "Kultūras Krustpunkti XII", lai prezentētu projekta CRE: HUB pētījumu rezultātus un dažādu Eiropas reģionu labas prakses piemērus kultūras un radošo industriju jomā.

Vairāk par konferenci "Kultūras Krustpunkti XII"

CRE:HUB prezentācija

Share