During the workshop on 22/10/19 in Riga the Hungarian-Latvian cooperation in the field of Balneology and Spa Tourism was discussed.

Representatives from Hungarian Society of Balneology / Semmleweis University; St. Andrew’s Hospital for Rheumatology and the Budapest Spas cPlc. of Hungary, as well as Hungarian business representatives came to Riga. From the Latvian side the University of Latvia; – Rīga Stradiņš University Department of Rehabilitation and Institute for Occupational Safety and Environmental Health, Latvian Health Tourism Cluster and Latvian Resort Cities Association representatives, as well as managers of tourism companies were present. During the meeting the InnovaSpa project was presented by Dr. Zane Zeibote and Prof. Dr. Tatjana Muravska of the University of Latvia in presentation on the Promotion of the use of natural resources in the area of preventive health by the InnovaSpa project. In the afternoon, the matchmaking session between Hungarian and Latvian business representatives took place.

Please, see attached the agenda of event and the InnovaSpa presentation.


Seminārā, Rīgā, 22/10/19 tika pārrunāta Ungārijas un Latvijas sadarbība balneoloģijas un kūrorta tūrisma jomā. Pārstāvji no Ungārijas Balneoloģijas biedrības / Semmleveisa universitātes; Svētā Andreja reimatoloģijas slimnīcas; Budapeštas Spa cPlc., kā arī Ungārijas biznesa pārstāvji ieradās Rīgā. No Latvijas un Latvijas Universitātes puses ieradās – Stradiņa Universitāte, Rehabilitācijas departaments, Darba drošības un vides veselības institūts, Latvijas veselības tūrisma klasteris, pārstāvji no Latvijas kūrorta pilsētu asociācijas, kā arī tūrisma firmu vadītāji.

Tikšanās laikā InnovaSpa projektu prezentēja Latvijas Universitātes pārstāves Dr. Zane Zeibote un prof. Dr. Tatjana Muravska, kur laikā tika stāstīts par Dabas resursu izmantošanas veicināšanu profilaktiskās veselības jomā ar InnovaSpa projekta starpniecību Pēcpusdienā notika sadraudzības veicināšanas sesija starp Ungārijas un Latvijas biznesa pārstāvjiem

Lūdzu, skatīt pievienoto pasākuma darba kārtību un InnovaSpa prezentāciju (angļu val.).

Share

Related Content