Pētnieki no deviņām Eiropas valstīm – Īrijas, Beļģijas, Latvijas, Ungārijas, Vācijas, Nīderlandes, Francijas, Spānijas un Bulgārijas – uzsāk trīs gadu ilgu projektu EnergyPROSPECTS, lai izpētītu dažādus izaicinošus energopilsonības aspektus visā Eiropā. Projekta partneri sadarbosies ar iedzīvotāju kopienām, uzņēmumiem un lēmumu pieņēmējiem, lai izpētītu veidus, kā iesaistīt iedzīvotājus pārejas procesā uz videi nekaitīgu enerģiju. 

Projekta konsorcijs ir saņēmis Eiropas pētniecības finansējumu “Horizon 2020” programmā. Pētnieciskā komanda no Latvijas Universitātes (LU) lepojas ar to, ka ir daļa no projekta EnergyPROSPECTS, veicinot pāreju uz videi nekaitīgu enerģiju.

Kā norāda projekta pētnieki, pāreja uz videi nekaitīgu enerģiju turpinās, tomēr joprojām paliek aktuāli uzdevumi attiecībā uz šī procesa attīstības gaitu, tā virzību ilgtspējīgas attīstības sociālo, ekonomikas un jo īpaši vides aspektu ziņā. Tāpat aktuāls ir jautājums par šī procesa ciešo saikni ar citām sabiedrības attīstības tendencēm un blakus ietekmi. Šī pārejas situācija vairs nav ekskluzīvs jautājums sociālās un tehnoloģiskās inovācijas līderiem (piemēram, profesionālajiem patērētājiem (angļu prosumers), enerģētikas kooperatīviem), bet gan jauna realitāte, ar kuru būs jāsaskaras visiem. Tas rada jaunus uzvedības, prakses un institucionālu pārmaiņu izaicinājumus.

Energopilsonība ir aktīva un iesaistīta patērētāja modelis, kas ir ne tikai patērētājs, bet arī enerģijas patēriņa paradumu veidotājs. EnergyPROSPECTS mērķis ir izpētīt dažādus veidus, kā energopilsonība ietekmē pāreju uz videi nekaitīgu enerģiju visā Eiropā. 

Analizējot energopilsonības dažādus veidus (piemēram, energokopienas, virtuālās elektrostacijas un IKT viedās sistēmas, enerģētiskās nabadzības iniciatīvas, ilgtspējīgus patēriņa un pietiekamības projektus, enerģētiskā taisnīguma kustības, profesionālo patērētāju iniciatīvas, atjaunojamās enerģijas kooperatīvus utt.), EnergyPROSPECTS nonāks ārpus tehnoloģiskajām un dabas zinātniskajām problēmām, kas kalpo par pamatu pārejai uz videi nekaitīgu enerģiju. Projekta gaitā tiks pārbaudīts, kā dažādu veidu energopilsonība varētu veicināt Enerģētikas savienības un Eiropas zaļā kursa mērķu sasniegšanu.
Eiropas Savienība (ES) ir uz klimata neitralitātes ceļa līdz 2050. gadam, tā ir apņēmusies uzklausīt iedzīvotājus un piešķirt tiem aktīvāku lomu pārmaiņu procesā. EnergyPROSPECTS gaitā tiks uzskaitītas formas un veidi, kādos energopilsonība veido enerģētikas sistēmu. Tāpat, tiks uzskaitītas dažādas vietas un organizatoriskas jomas, kurās tā tiek izmantota, kā arī dažādi dalībnieki, sociālās attiecības un darījumi, kas veicina aktīvu energopilsonību.


Trīs gadu projekta rezultātā tiks izveidota interaktīva tiešsaistes datubāze, kurā tiks iekļautas vairāk nekā 500 dažādas energopilsonības lietas, kurās tiks uzsvērtas tās iezīmes, kas visefektīvāk veicina aktīvu energopilsonību un kurām ir  potenciāls veicināt pāreju uz videi nekaitīgu enerģiju. Pētījums nodrošinās praktiski pielietojamus politikas rezultātus, kuri tiks pārskatīti kopā ar politikas dalībniekiem zināšanu apmaiņas semināros.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Horizon 2020” saskaņā ar dotāciju nolīgumu Nr. 101022492 uz trim gadiem (2021–2024), un projekta kopējais budžets ir aptuveni 3 miljoni eiro.

Šis projekts ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmas “Horizon 2020” saskaņā ar dotāciju nolīgumu Nr. 101022492.

Piezīme: pilns projekta nosaukums ir “EnergyPROSPECTS: PROactive Strategies and Policies for Energy Citizenship Transformation” (EnergyPROSPECTS).
 

Share

Related Content

Pētīs metformīna neiroprotektīvo efektu mehānismus Alcheimera slimības preklīniskajā modelī
22.09.2021

Pētīs metformīna neiroprotektīvo efektu mehānismus Alcheimera slimības preklīniskajā modelī

No ekspedīcijas Špicbergenā atgriežas Latvijas Universitātes zinātnieki
08.09.2021

No ekspedīcijas Špicbergenā atgriežas Latvijas Universitātes zinātnieki