Latvijas Universitāte ir daļa no FORTHEM alianses, kas sniedz iespēju studēt ārzemēs, piedalīties īstermiņa mobilitātē, veikt praksi ārzemēs, kā arī piedalīties brīvprātīgo projektos, daudznozaru ekspertu komandās un tiešsaistes kursos. Līdz 15.maijam notiek pieteikšanās apmaiņai FORTHEM Campus Burgundijas Universitātē.

FORTHEM CAMPUS

Semestra garie FORTHEM universitātes Campus apmaiņas periodi tiks piedāvāti visās FORTHEM universitātēs. Pirmo FORTHEM Campus organizēs Bourgundijas Universitāte Francijā 2021. gada rudens semestrī.

Pieteikšanās

Ja vēlies pieteikties FORTHEM CAMPUS 2021. gada rudenī, konatktējies ar savas fakultātes ārējo sakaru koordinatoru!

Stipendija

Uz FORTHEM Campus laiku jūs saņemsiet Erasmus+ stipendiju!

Tēma

Burgundijas Universitātes FORTHEM Campus tēma ir “Food and Fooding”. Apmaiņas periodā papildus studijām jūsu nozarē tiks piedāvāti ar tēmu saistīti pētījumi un aktivitātes. Jums ir jāizvēlas studijas no katras kategorijas:

Studijas savā jomā:

• 5-15 ECTS 

• Pārbaudiet piedāvātās studiju jomas un saites uz kursu informācijas lapām zemāk

Transversālie moduļi, kas paredzēti visiem FORTHEM Campus studentiem

  • 5-15 ECTS
  • Studiju tēma: " ir Food and Fooding "
  • Piemēram, saziņa par pārtiku, gastronomiju, vīniem, dažiem pārtikas zinātnes pamatiem, uztura un ēšanas paradumiem, bērniem un pārtiku, ekonomisko un socioloģisko pieeju

Atvērtie moduļi

  • 5-15 ECTS
  • Piemēram, apmācīts projekts, prakse, valodu kursi
 

Mācību priekšmeti:

Pārtikas bioloģija

• Mācību valoda: angļu

• Studiju līmenis: bakalaurs (2. kursa studijas)

 • Piedāvātie kursi

• Atrašanās vieta: Dižona

 

Misas un vīna mikrobioloģija un vīna darīšanas procesi

• Mācību valoda: franču, materiālus var tulkot angļu valodā

• Studiju līmenis: maģistrs (1. kursa studijas)

Piedāvātie kursi

• Atrašanās vieta: Dižona

Datorzinātne, multivide un internets

• Mācību valoda: angļu

 • Studiju līmenis: bakalaurs (2. kursa studijas)

Piedāvātie kursi

• Atrašanās vieta: Dižona

Administrācijas vadība un tirdzniecība

• Mācību valoda: angļu

• Studiju līmenis: bakalaurs (2. kursa studijas)

Biznesa vadība

             • Mācību valoda: angļu

             • Studiju līmenis: bakalaurs (2. kursa studijas)

             • Piedāvātie kursi

             • Atrašanās vieta: Dižona

Starptautiskās tirdzniecības un eksporta vadība

• Mācību valoda: angļu

• Studiju līmenis: bakalaurs (2. kursa studijas)

 • Piedāvātie kursi

 • Atrašanās vieta: Auxerre

Starptautiskais maģistrs biznesa studijās

• Mācību valoda: angļu

• Studiju līmenis: maģistrs (1. un 2. kursa studijas)

Piedāvātie kursi

• Atrašanās vieta: Dižona

Kultūras projektu vadība - Starpkultūru un starptautisku projektu izstrāde

• Mācību valoda: franču / angļu

 • Studiju līmenis: maģistrs (2. kursa studijas)

Piedāvātie kursi

• Atrašanās vieta: Dižona

Kultūra un komunikācija - Starptautiskās un Eiropas kultūras inženierijas projekti

• Mācību valoda: franču / angļu

 • Studiju līmenis: maģistrs (2. kursa studijas)

 • Piedāvātie kursi

 • Atrašanās vieta: Dižona

Ētika, zinātne un sabiedrība

• Mācību valoda: franču

• Studiju līmenis: bakalaurs (2. kursa studijas)

Piedāvātie kursi

Starptautiskajā tirdzniecībā un uzņēmējdarbībā lietotās valodas

• Mācību valoda: angļu / spāņu / itāļu

 • Studiju līmenis: maģistrs (2. kursa studijas)

Piedāvātie kursi

 • Atrašanās vieta: Dižona

Share