Foto: Toms Grīnbergs

Uzsverot māsas profesijas lomu, nozīmi un ieguldījumu pacientu aprūpē, 2019. gada 18. maijā Latvijas Universitātes (LU) Medicīnas fakultātē (MF) norisināsies Starptautiskajai māsu dienai veltīta konference. Pasākumā ieplānoti gan nozares speciālistu un pētnieku referāti, gan arī vairāku klīnisko gadījumu analīze praktizējošu māsu un māszinību studentu kompetenču paaugstināšanai.

"Kvalitatīvai veselības aprūpei nepieciešama ne tikai ārsta iesaiste - medikamentu nozīmēšana un manipulāciju veikšana, bet arī aprūpe, kuru veic māsa. Pacientam māsa sniedz ne vien profesionālu un praktisku, bet arī emocionālu atbalstu, kas atveseļošanās procesā var būt izšķiroši," māsas profesijas nozīmi uzsver LU MF dekāns profesors Valdis Folkmanis.

Māsas profesijas godināšanai 18. maijā norisināsies jau 4. gadskārtējā Starptautiskajai māsu dienai veltītā konference, ko sadarbībā ar Latvijas Māsu asociāciju (LMA) rīko LU MF.

Pasākumu ievadīs LU MF asociētās profesores Liliānas Civjānes referāts par darba spriedzi, profesionālo izdegšanu un ar veselību saistītu dzīves kvalitāti māsu vidē, bet ētiskās problēmas pacientu aprūpē dzīves noslēgumā definēs asociētā profesore Signe Mežinska.

Organizatori godinās docētājus, kuri koledžu absolventus iedvesmojuši studiju turpināšanai un profesionālās kvalifikācijas ieguvei, studējošo praksei draudzīgākās un profesionālākās ārstniecības iestādes, kā arī prakses vadītājus, kas snieguši atbalstu un veicinājuši profesionālo prasmju apguvi pamatspecialitātē.

Praktizējošu māsu un māszinību studentu kompetenču paaugstināšanai pasākumā ieplānota arī  vairāku klīnisko gadījumu analīze, aplūkojot, piemēram, pacientu drošības un pacienta identifikācijas jautājumus.

Bezmaksas dalība iespējama pēc iepriekšējas reģistrācijas, kas pieejama līdz 15. maijam LMA tīmekļvietnē.

Reģistrāciju nodrošinās Evisit platforma. Par dalību konferencē tiks piešķirti 7 tālākizglītības punkti.  

Konferences programma

Share