Talavija karoga uzcelšana pie LU galvenās ēkas 2020. gada 14. decembrī (Foto: Marģers Počs)
Talavija karoga uzcelšana pie LU galvenās ēkas 2020. gada 14. decembrī (Foto: Marģers Počs)

2020. gada 14. decembrī latviešu studentu korporācija Talavija atzīmēja savu 120. gadskārtu, paceļot savu balt-zaļ-zelta krāsas karogu pie LU galvenās ēkas ieejas durvīm no Raiņa bulvāra 19 puses līdzās Latvijas sarkan-balt-sarkanajam karogam. Pirms 102 gadiem vietā, kur tika izkarināts Talavija karogs, Atsevišķās Studentu rotas karavīri no latviešu studentu korporācijas Selonija pacēla sarkan-balt-sarkanos Latvijas karogus. Abas latviešu studentu korporācijas veidoja kodolu vienam no pirmajiem Latvijas nacionālajiem militārajiem formējumiem – Atsevišķajai Studentu rotai. Virtuālā izstāde tapusi sadarbojoties latviešu studentu korporācijas Latvia loceklim Rūdolfam Rubenim un latviešu studentu korporācijas Talavija loceklim Marģeram Počam.

Virtuālā izstāde ir strukturēta tematiskā formā ar hronoloģisku ievirzi, izceļot spilgtākos notikumus un personības Latvijas vēsturē no 1918. gada līdz mūsdienām, kur īpaša loma bijusi atvēlēta 1900. gada 14. decembrī pie Rīgas Politehniskā institūta dibinātajai latviešu studentu korporācijai Talavija. Notikumi un personības atspoguļotas ar fotoliecībām no Talavija arhīva un LU Muzeja krājuma.

Vairums digitalizēto, vēsturisko fotogrāfiju ir no Talavija arhīva, no kurām izceļama pirmā Latvijas Republikas ārlietu ministra Zigfrīda A. Meierovica un LU studenta Markusa Ozola fotogrāfijas. Abām personībām, kas bijušas daļa no Talavija saimes, ir nopelni Latvijas valsts labā. Z. A. Meierovics panāca Latvijas Republikas starptautisko atzīšanu de iure no Francijas, Lielbritānijas, Itālijas un Japānas puses, bet M. Ozols kā Atsevišķās Studentu rotas, vēlāk Studentu bataljona karavīrs paspēja pagriezt tiltu pār Daugavu Bermontiādes laikā, izglābjot jauno Latvijas Republiku no krišanas pulkveža Pāvela-Avalova Bermonta vadītās Rietumkrievijas brīvprātīgas armijas.

Izstādē ir uzsvērta Talavija locekļa Z. A. Meierovica nozīme mūsdienu Latvijas ārpolitikā, jo viņš aizsāka mūsdienu reģionālo sadarbību starp Baltijas valstīm, Poliju un Ukrainu. Ar to centās panākt jauno, neatkarīgo valstu pastāvēšanu, uzliekot pretsvaru PSRS un Vācijai. Kā zināms, Otrā pasaules kara laikā abas valstis atņēma neatkarību Baltijas valstīm. Mūsdienās šī aktualitāte nav zudusi sakarā ar Krievijas Federācijas, tiesiskās PSRS mantinieces, agresivitāti.

Uzsverot Atsevišķās Studentu rotas nacionālās piemiņas nozīmi, virtuālajā izstādē skatāma fotogrāfija no LU Muzeja krājuma, kas parāda svinīgu Atsevišķās Studentu rotas karoga reabilitāciju LU Lielajā aulā 20. gs. 80./90. gadu mijā, norisinoties Trešajai atmodai. Karogu reabilitācijā piedalījās Talavija locekļi no trimdas, kuri visus 50 PSRS okupācijas gadus bija saglabājuši pašu studentu korporāciju.

Neskatoties uz Talavija locekļu iesaisti nozīmīgos Latvijas vēstures notikumos, pati studentu korporācija ir patriotiska studentu biedrība, ko vieno draudzība, godaprāts, latvietība un izglītība. Tā ir studentu brālība, kas manto senas tradīcijas paaudžu paaudzēs, audzina patriotismu un intelektuālismu latvietības garā. Studentu korporācijas ir nacionāli vienotas, bet akadēmiski dažādas.

Virtuālā izstāde “Talavija līdzās Latvijai"

Studentu korporāciju 18. novembra gājiena tradīcija

LU Muzeja krājumā ir ievērojama studentu akadēmisko mūža organizāciju liecību kolekcija, ar kuru var iepazīties, sazinoties ar krājuma glabātāju Rūdolfu Rubeni. Kontakti: rudolfs.rubenis@lu.lv, 67034566 vai 25733456

Dalīties

Saistītais saturs

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. “Par Latviju kritušie studenti” piemiņas plāksne
13.09.2023.

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. “Par Latviju kritušie studenti” piemiņas plāksne

NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Mārtiņš Peniķis – militārais vēsturnieks
24.01.2022.

NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Mārtiņš Peniķis – militārais vēsturnieks

ZEM LUPAS. Latviešu studentu korporācijas Fraternitas Livonica krāsu deķelis
10.08.2021.

ZEM LUPAS. Latviešu studentu korporācijas Fraternitas Livonica krāsu deķelis

Izstāde “Studentu dziesmu un deju festivāls “Gaudeamus” dalībnieku atmiņās”
09.06.2021.

Izstāde “Studentu dziesmu un deju festivāls “Gaudeamus” dalībnieku atmiņās”

ZEM LUPAS. Polijas-Latvijas diplomātisko attiecību Simtgades medaļa
22.03.2021.

ZEM LUPAS. Polijas-Latvijas diplomātisko attiecību Simtgades medaļa

Par LU Muzeja korporāciju priekšmetiem žurnāla Universitas jubilejas izdevumā
28.02.2020.

Par LU Muzeja korporāciju priekšmetiem žurnāla Universitas jubilejas izdevumā

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Piemiņas plāksne “Par Latviju kritušajiem studentiem”
06.11.2018.

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Piemiņas plāksne “Par Latviju kritušajiem studentiem”