Studentu korporācijas Talavija filistra un pirmā Latvijas Republikas ārlietu ministra Zigfrīda Annas Meierovica dāvinātais ASR karogs
Studentu korporācijas Talavija filistra un pirmā Latvijas Republikas ārlietu ministra Zigfrīda Annas Meierovica dāvinātais ASR karogs

LU Muzeja krājumā pieejams studentu korporācijas Talavija 25 gadu jubilejas albums, kas ir viens no retākajiem eksemplāriem. Skatoties Neatkarības kara kontekstā, albums ir viens no svarīgākajiem vēstures avotiem, kas sniedz pamata ieskatu Atsevišķās studentu rotas (ASR) izveidošanā, kaujas gaitām un iekļaušanos Latvijas Armijas 1. Studentu bataljonā 1919. gada martā.

Par gadsimta atradumu izvēlētas divas vēsturiskās fotogrāfijas, no kurām būtu jāizceļ ASR karoga fotogrāfija. ASR karogu dāvinājis Zigfrīds Anna Meierovics, pirmais Latvijas Republikas ārlietu ministrs un studentu korporācijas Talavija filistrs, kurš ieņēma sevišķi svarīgu lomu Latvijas neatkarības izcīnīšanā, pārstāvot Latviju starptautiski, panākot tās neatkarības atzīšanu. Z. A. Meierovics bija viens no latviešu politiķiem, kurš aizstāvēja Baltijas valstu un citu Baltijas jūras reģiona valstu sadarbību kolektīvās drošības ietvaros. Viņa ārpolitiskā sadarbības ideja nav zaudējusi savu aktualitāti 21. gadsimtā. Ne tikai talavi bija ASR dibinātāji, bet arī daļa no jaunās Latvijas Republikas elites.

Otra fotogrāfija ir par ASR karavīriem 1919. gadā, kad Neatkarības kara laikā pārsvars sāka pakāpeniski pāriet par labu Latvijas Pagaidu valdībai. ASR kodolu veidoja studentu korporāciju Selonija un Talavija biedri, kam pievienojās arī biedri no studentu korporācijas Lettonia, Lettgallia un Fraternitas Moscoviensis (tagad Fraternitas Lettica). Starp ASR kājniekiem bija arī studenti, kuri nepiederēja pie konkrētas akadēmiskās studentu mūža organizācijas.

Dalīties

Saistītais saturs

NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Voldemārs Ozols - no virsnieka līdz pasniedzējam
16.08.2023.

NEAIZMIRSTAMĀS BIOGRĀFIJAS. Voldemārs Ozols - no virsnieka līdz pasniedzējam

ZEM LUPAS. Polijas-Latvijas diplomātisko attiecību Simtgades medaļa
22.03.2021.

ZEM LUPAS. Polijas-Latvijas diplomātisko attiecību Simtgades medaļa

Izstāde “Talavija līdzās Latvijai”
17.12.2020.

Izstāde “Talavija līdzās Latvijai”

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Piemiņas plāksne “Par Latviju kritušajiem studentiem”
06.11.2018.

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Piemiņas plāksne “Par Latviju kritušajiem studentiem”