Ceļojošā balva labākajiem tautas deju ansamblim, LU TDA "Dancis" (balvas māksliniece Līga Dzeguze) (foto: Latvijas Avīze)
Ceļojošā balva labākajiem tautas deju ansamblim, LU TDA "Dancis" (balvas māksliniece Līga Dzeguze) (foto: Latvijas Avīze)

Latvijas Universitātes (LU) simtajā dzimšanas dienā atklātā LU Muzeja sagatavotā izstāde “Gadsimta students” turpina stāstīt LU 100 gadu vēsturi. Tas ir LU mūžīgā studenta dzīvesstāsts par LU vēsturi laikposmā no dibināšanas 1919. gada 28. septembrī līdz 100 gadei 2019. gada 28. septembrī.

Mūžīgais students ar apmeklētājiem sarunājās caur izstādes eksponātiem un informatīvajām planšetēm, stāstot par savu studenta dzīvi. Studenta dzīve mijas kopā ar svarīgākajiem notikumiem un pārmaiņām LU 100 gadu vēsturē, kas mainījušas paša studenta ikdienas dzīvi, paplašinot pieredzi par LU nelineārajiem attīstības posmiem – LU dibināšana un izveidošanās Latvijas valstī starpkaru laikā, LU reorganizācija PSRS un nacionālsociālistiskās Vācijas okupācijas varu rezultātā, atkārtota LU reorganizācija PSRS sabrukuma un Latvijas valsts neatkarības atjaunošanā un LU attīstība un iekļaušanās modernajā pasaulē.

Izstāde ir strukturēta tematiski – mūžīgais LU students sāk ar vispārīgu LU hronoloģiju, uzsverot svarīgākos notikumus LU 100 gadu vēsturē, tad seko pieredzes stāsts par iestājpārbaudījumiem LU un krāšņie mirkļi akadēmiskā gada atklāšanas svētkos “Aristotelis”. Pēc “Aristoteļa” izskaņas, seko studiju laiks, kur mūžīgais students iepazīstina vai dod iespēju atcerēties interesentiem par studijām LU caur studentu dienasgrāmatām, studiju apliecībām, lekciju pierakstiem, vēsturiskajām fotogrāfijām, kinohronikām un lauku prakses instrumentiem. Var šķist, ka studentu dzīve ir viena studēšana. Tomēr tā tas nav.

LU mūžīgais students turpina apmeklētājus iepazīstināt izstādē ar LU studentu aktivitātēm ārpus studijām – studentu/šu korporācijām un LU pašdarbības kolektīviem. LU studentiem pagātnē un šodien ir iespēja pilnveidot savu personību un nacionālos ideālus, iesaistoties studentu akadēmisko mūža organizāciju un koru un tautas deju ansambļu dzīvē. Pašdarbības kolektīvi un studentu/šu korporācijas ir ne tikai brīvā laika pavadīšana, bet arī jaunu draugu un profesionālo sakaru iegūšana, veicinot profesionālu atgriezenisko saisti starp cilvēkiem.

Visbeidzot izstāde noslēdzas ar mūžīgā LU studenta kursabiedru izlaidumu, kas izpaužas caur fotogrāfijām un diplomiem uz izstādes planšetēm. Apmeklētājs drīkst uz studiju tāfeles uzrakstīt novēlējumu LU, iejūtoties LU jaunā absolventā, kā arī izmēģināt LU vēstures elektronisko viktorīnu zināšanu apguvei par LU.

Izstādi “Gadsimta students” ir iekļauta ekskursiju pa LU galveno ēku programmā, to ir iespējams apmeklēt individuāli ikvienam interesentam, iepriekš piesakoties LU Muzejā pa telefonu: 67034566 vai e-pastu: muzejs@lu.lv.

Dalīties

Saistītais saturs

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Latvijas Universitātes izlaidumi fotoliecībās
16.06.2020.

MĒNEŠA PRIEKŠMETS. Latvijas Universitātes izlaidumi fotoliecībās

Konference „Personības. Laiks. Latvijas Universitāte“ prezentācijās un fotogrāfijās
30.03.2020.

Konference „Personības. Laiks. Latvijas Universitāte“ prezentācijās un fotogrāfijās

23 skolēni ēnoja LU Muzeja speciālistus
20.02.2020.

23 skolēni ēnoja LU Muzeja speciālistus

Ēnu diena Latvijas Universitātes Muzejā
29.01.2020.

Ēnu diena Latvijas Universitātes Muzejā

 Izstādes "Gadsimta students" atklāšana
11.12.2019.

Izstādes "Gadsimta students" atklāšana

Ēnu diena 2019 LU Muzejā
13.02.2019.

Ēnu diena 2019 LU Muzejā