1933.g izlaidums filologu grupas  foto
1933.g izlaidums filologu grupas foto

Izlaiduma laikā, LU Muzeja vēstures kolekcija speciālistes nolēma pārskatīt materiālus kolekcijā. Izlaidums Universitātē ir svinīgs akts, kur visi vienas fakultātes vairāku studiju programmu absolventi pēc veiksmīgi nokārtotiem gala pārbaudījumiem un studiju noslēguma darba (bakalaura darba vai maģistra darba) aizstāvēšanas no rektora vai prorektora saņem diplomu, tā pielikumu - dokumentālu apliecinājumu par augstākās izglītības iegūšanu. Šo faktu tradicionāli apstiprina arī absolventa cepures pušķa pārlikšana no labās uz kreiso pusi, kam seko cepuru mešana gaisā.

Noslēdzoties kārtējam akadēmiskajam studiju gadam, LU notiek izlaidumi. Tradicionāli tie norisinās Alma Mater sirdī (Lielajā aulā ). Izlaidumi notiek skaistākajā vasaras laikā  jūnijā un jūlijā.  Ik gadu notiek aptuveni 40 izlaidumi, un diplomus saņem vairāki tūkstoši jauno speciālistu. Absolventus, fotografējoties uz Universitātes galvenajām kāpnēm, var redzēt  jūnijā gandrīz  katru dienu līdz pat 6. jūlijam, kad ar diplomu izsniegšanu Filoloģijas fakultātes absolventiem tiks noslēgts vasaras izlaidumu maratons. Dažās studiju programmās izlaidumi notiek arī ziemā, rudens semestra noslēgumā. Tad apliecinājumus par sekmīgu studiju programmas absolvēšanu saņem vairāki simti Universitātes studentu.[1]

LU Muzeja LU vēstures kolekcijā glabājas no 1933. gada filologu grupas izlaiduma fotogrāfija. Tajā ir attēloti absolventi ar Filoloģijas un filozofijas fakultātes profesoru  Augustu Tenteli, kas aizvietoja profesoru Franci Balodi, kurš tajā laikā bija devies atvaļinājumā. LU vēstures kolekcijās arī glabājas 50. gadiem raksturīgās fotogrāfiju vinjetes ar mācību spēkiem un absolventiem. Foto vinjetes parasti bija fakultāšu albumos un katram absolventam. Foto vinjetes parasti veidoja ar dažādiem motīviem, piemēram, ozolu lapu vītnēm.

2017. gada Fizikas un matemātikas fakultātes izlaidumā pēc diplomu izsniegšanas visiem šīm fakultātes absolventiem pateicības vārdus pasniedzējiem teic diplomu saņēmēji un, protams, tiek teikti skaisti vārdi un doti ziedi. Izlaidums noslēdzās ar dziesmu Pūt, vējiņi. 2017. gadā Fizikas un matemātikas fakultātes izlaidumā tika izsniegti 134 diplomi, četri no tiem – sarkanos vākos. Līdz ar diplomiem tika pasniegtas 19 atzinības par veiksmīgu zinātnisko darbu izstrādi, kā arī pateicības no Fizikas un matemātikas fakultātes vadības un Latvijas Universitātes Studentu padomes.

Nodibinot Latvijas Universitāti, ar katru mācību gadu sākās arvien lielāks studentu pieplūdums un līdz ar to arī palielinājās absolventu skaits. Statistika rāda, ka straujāk sāka pieaugt absolventu skaits sākot ar 1925. gadu [2]. Otrā pasaules kara dēļ 50. gados Universitātē samazinājās absolventu  skaits, bet  60. gados  atkal sāka  pieaugt absolventu skaits [3]. Latvijas Universitāti 100 gadu laiku absolvējuši turpat 180 000 studenti.[4]

Kā jau visos izlaidumos, arī LU izlaidumos ir svarīgs apģērbs, it īpaši, ja amata tērpi norāda personu statusu LU akadēmiskās pārvaldības hierarhijā, un akadēmiskie tērpi – to valkātāju iegūto akadēmisko grādu. LU amata tērpu veidi un to valkāšanas un lietošanas pamatprincipi balstās uz 1933. gadā izstrādāto un 1938. gadā ieviesto, kā arī 1991. gadā atjaunoto amata tērpu valkāšanas tradīciju, ko nosaka noteikumi.[5] Ideja par LU amatpersonu un mācību spēku talāru veidošanu radās 1937. gadā. Tērpu bija paredzēts nēsāt Latvijas Universitātes, citu universitāšu, zinātņu akadēmiju un līdzīgu zinātņu iestāžu svinīgajos aktos un sēdēs, valsts svētkos un audiencēs pie Valsts Prezidenta. Pie talāra piederoša bija arī galvassega, un šis tērps bija paredzēts rektoram, prorektoriem, dekāniem, Universitātes padomes locekļiem – profesoriem un Padomes locekļiem – štata docentiem.

LU absolventi uz izlaidumu drīkst ierasties akadēmiskajā tērpā, kas atbilst iegūtajai izglītības pakāpei. LU ir pieļaujami šādi akadēmiskie tērpi atbilstoši iegūtajai izglītības pakāpei – melns talārs ar zīda apkakli un melnu, četrstūrainu akadēmisko cepuri ar melnu cepures pušķi (akadēmiskā cepure).  Zīda apkakles krāsa norāda iegūto izglītības pakāpi: zaļa – koledžas līmeni dzeltena – bakalaura līmenis; aveņsarkana – maģistra līmenis; melna – zinātņu doktora līmenis.

Akadēmiskā cepure simbolizē piederību akadēmiskajai videi. Tā ir pareizi uzliekama ar cepures īsāko daļu aizmugurē, kvadrāta plaknei ir jābūt paralēlai grīdas līmenim, pušķim ir jāatrodas cepures sānos, nevis uz acīm. Saņemot LU diplomu, cepuri var atstāt galvā vai turēt kreisajā rokā, lai labā roka būtu brīva rokasspiedienam. LU un valsts himnas atskaņošanas laikā akadēmisko cepuri var atstāt galvā. Akadēmiskās cepures pušķis parasti karājas akadēmiskās cepures labajā pusē, bet pēc diploma saņemšanas tiek pārlikts kreisajā pusē.

LU Muzejs sveic visus šī gada absolventus!

Vairāk informācijas Virtuālajā izstādē " Latvijas Universitātes izlaidumi fotoliecībās " 


[1] LU Studentu servisu departamenta dati

[2] Latvijas Universitāte divdesmit gados 1919- 1939 1. daļa, Latvijas Universitāte, Rīga, 1939. 74.lpp.

[3] LU arhīva dati

[4] LU Studentu servisu departamenta dati

[5] Latvijas Universitāte | Tradīcijas

Dalīties

Saistītais saturs

ZEM LUPAS. Latvijas Universitātes tradīcija – svētku dievkalpojumi
21.09.2020.

ZEM LUPAS. Latvijas Universitātes tradīcija – svētku dievkalpojumi

Izstāde "Gadsimta students" turpina priecēt studējošos un laikabiedrus
17.03.2020.

Izstāde "Gadsimta students" turpina priecēt studējošos un laikabiedrus