Cilvēka patoloģiju kolekcijā
Cilvēka patoloģiju kolekcijā

Ekspertu un krājuma glabātāju amata vietu vakancēm šogad pieteicās ēnotāji visās Latvijas Universitātes (LU) Muzeja kolekciju izvietojuma un darbības vietās.

LU jaunākajā ēkā - Zinātņu mājā LU Akadēmiskajā centrā tur izvietotajā Cilvēka patoloģiju kolekcijās ēnoja trīs Rīgas ģimnāzisti, kuriem dienas laikā pievienojās citas Medicīnas fakultātes “ēnas”. Skolēnu lielāko interesi izraisīja eksperta darbs ar muzeja krājuma priekšmetiem, makropreparātu izveidošana, fiksēšana, un glabāšana. LU Muzeja eksperte Valentīna Gordjušina iepazīstināja ar patologa profesiju. Skolēniem bija iespēja strādāt ar mikroskopu, pētīt mikropreparātus un makropreparātus. Viņi uzzināja par biopsiju un autopsiju, biopsijas nepieciešamību un to, kāpēc obligāti ir jāpēta mikroskopā operācijas materiāls. “Ēnām” bija ļoti daudz jautājumu, uz kuriem visiem skolēni saņēma izsmeļošas atbildes. V.Gordjušina dienas noslēgumā sirsnīgus pateicības vārdus par uzņemšanu un par iegūtām zināšanām.  

LU galvenajā ēkā Raiņa bulvārī 19 skolēni ēnoja Muzeja ekspertu, astronomu Ilgoni Vilku un krājuma glabātāju, vēsturnieku Rūdolfu Rubeni. Ko tikai nenācās darīt Ilgoņa Vilka “ēnām”: iepazīties ar Frīdriha Candera un Latvijas astronomijas kolekcijas kodolu - rīdziniekam Frīdriham Canderam – vienam no raķešbūves pamatlicējiem – veltīto ekspozīciju un krājumu. Skolēni izmēģināja un noskaidroja, kā krājuma priekšmetus uzturēt kārtībā, kā veikt ierakstus muzeja elektroniskajā katalogā, kā pētīt muzeja krājuma materiālu. Prieku skolēniem sagādāja lūkošanās teleskopā un Astronomiskā torņa griešanas mehānisma atbildīga eļļošana.

Rūdolfa Rubeņa vadībā seši skolēni no Rīgas, Jelgavas, Rēzeknes, Liepājas iepazina, viņuprāt, maz pazīstamo LU Muzeju un krājuma glabātāja ikdienas pienākumus: ekskursiju vadīšanu, iesaisti izstāžu veidošanā un muzeja priekšmetu sistematizāciju. “Ēnas” mācījās sistematizēt krājuma priekšmetus krājuma glabātāja pavadībā, kas izpaudās ar priekšmetu šķirošanu, izveidojot priekšmetu kopas, priekšmetu uzskaiti elektroniskajā datubāzē un priekšmetu vērtības noteikšanu, izmantojot vērtību kalkulatoru.

Ēnotājiem saistoši šķita ekskursijas vadīšana pa LU galveno ēku, kur ekskursiju vadītājs parāda un stāsta apmeklētājiem par sarežģīto LU vēsturi, interesantiem kultūrvēsturiskajiem objektiem ēkā, īpaši Studentu karceri no Rīgas Politehnikuma/Rīgas Politehniskā institūta laikiem. Skolēniem paveicās arī apmeklēt LU Astronomisko torni, kur eksperts Ilgonis Vilks stāstīja ar astronomiskajiem pētījumiem un aicināja ikvienu turpmāk apmeklēt zvaigžņu novērojumu seansus. LU Muzeja izstādē “Gadsimta students” viņus uzrunāja izstādes saturs (īpaši studentu/šu korporāciju eksponāti,  akadēmiskās paukošanās inventārs) un bagātais vizuālais materiāls.

LU ēkā Kronvalda bulvārī 4 skolēni izvēlējās izzināt eksperta, ģeologa un krājuma glabātāja, vēsturnieka darba gaitas. Ēnu diena sākās ar  dabaszinātņu kolekciju iepazīšanu - Zooloģijas, Ģeoloģijas, Botānikas un mikoloģijas.

Ģeoloģijas kolekcijās četri skolēni no Rīgas un Pierīgas Vijas Hodirevas vadībā iepazina muzeja eksponātus, vēroja, pētīja un analizēja ģeoloģiskos objektus, veica diagnostiku iežiem tāpat kā to dara ģeologi un eksperimentēja, iepazīstot gan iežus un pārakmeņojumus, kā arī noskaidroja vietas, kur tos var atrast dabā.  “Ēnotāji” uzzināja kā ģeoloģiskas kolekcijas iespējams saglabāt pat ilgāk nekā 100 gadu, un pārliecinājās, ka tās vēl joprojām muzeja eksperti izmanto pētniecībai.

Botānikas un mikoloģijas kolekcijās trīs skolēni kopā ar Daigu Jamonti iepazina LU Herbārija telpu, kur mēģināja veikt esības pārbaudi, plauktu atputekļošanu un herbārija saldēšanu. Skolēni veica priekšdarbus kolekcijas analīzei, no vairāk nekā 1000 attēlu lielas kolekcijas meklēja tajā pašus agrīnākos, pašus pēdējos un netipiskos zīmējumus, dažus nācās arī skenēt, lai varētu izveidot pārskatu par kolekcijas saturu. “Ēnām” tika uzticēts atbildīgais darbs ar botāniķa Paula Galenieka vēsturisko materiālu arhīvu, ko vajadzēja sašķirot.

Skolēniem patika čiekuru ekspozīcija, dažādie priekšmeti, ar kuriem nākas strādāt muzejā – stikla diapozitīvi, vecas, pat 18. gadsimta grāmatas, augu preparāti, viņi labprāt darbojās krājuma glabātāja ikdienas darbos, bet atzina, ka esības pārbaude gan ir garlaicīga. Vēsturnieka profesiju skolēni novērtēja kā sarežģītāku nekā bija licies, toties intriģējoša.

LU Muzeja speciālisti ir pateicīgi skolēniem par lielo interesi un aktīvo darbošanos. Gaidām skolēnus nākošajā Ēnu dienā pēc gada!

 

Dalīties

Saistītais saturs

Izstāde "Gadsimta students" turpina priecēt studējošos un laikabiedrus
17.03.2020.

Izstāde "Gadsimta students" turpina priecēt studējošos un laikabiedrus

Ēnu diena Latvijas Universitātes Muzejā
29.01.2020.

Ēnu diena Latvijas Universitātes Muzejā

 Izstādes "Gadsimta students" atklāšana
11.12.2019.

Izstādes "Gadsimta students" atklāšana

Ēnu diena 2019 LU Muzejā
13.02.2019.

Ēnu diena 2019 LU Muzejā